Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Familjeföretaget inom passivt brandskydd och fogning

BC Brandtätning verkar inom ett område som alla anser är av yttersta vikt, men som inte lika många ger tillräckligt stor uppmärksamhet. Företaget är en helhetsentreprenör inom passivt brandskydd och fogning och erbjuder professionella och marknadsledande lösningar kring allt från brandtätning och brandisolering till fogning och kolfiberförstärkning.

Allt inom passivt brandskydd och fogning.
Så lyder filosofin i BC Brandtätning AB. Familjeföretaget som i år firar 20 år och verkar mot offentlig sektor över hela Västra Götaland är en helhetsentreprenör inom passivt brandskydd och fogning.
– Vi ser oss som marknadsledande inom vårt verksamhetsområde och har ett brett tjänsteutbud för att våra kunder ska få en enda entreprenör som tar hand om det passiva brandskyddet, fogning, betonginjektering och kolfiberförstärkning, säger Daniel Holm Jalvander, ekonomichef på BC Brandtätning.

Skyddar byggnader så att alla hinner utrymma
Passivt brandskydd är ett samlingsbegrepp för bland annat brandtätning, brandisolering och brandskyddsmålning. Syftet är att skydda byggnader så att de håller vid en eventuell brand, och så att alla som befinner sig i byggnaden ska hinna utrymma och sätta sig i säkerhet. Byggnader innehåller brandceller som ska klara en brand ett visst antal minuter. När kablar, rör och ventilation dras genom dessa brandceller måste de brandtätas med fog eller skivor för att hålla brandcellen intakt.
Även den bärande konstruktionen måste skyddas.
– Man tror att balkar och pelare av stål ska hålla för allt men vid en viss temperatur ger stålet vika och då rasar byggnaden. Vi kan isolera stålkonstruktionen med obrännbar stenull, kalciumsilikatskiva eller med svällande brandskyddsfärg. Vid brand sväller färgen upp till 40 gånger sin massa och skapar ett tjockt skyddande skumskikt. Det är väldigt häftigt att se processen i våra leverantörers testanläggningar, berättar Daniel
Fogning är även det ett samlingsbegrepp. Här ingår bland annat ljudtätning som har som syfte att skydda mot ljudspridning samt finare fogningsarbeten i bland annat köksmiljöer och badrum.

Stort fokus på miljö
I BC Brandtätnings breda koncept ingår även betonginjektering där de i samband med sprickbildning i betong kan borra sig ner till sprickan och tillsätta ett injekteringsmaterial som sedan sväller och tätar. Utöver detta jobbar de också med förstärkning av konstruktioner med hjälp av kolfiber som är lätt, tunt och starkt.
Det ställs höga krav i byggbranschen på brandsäkerhet men allt större fokus riktas också på att certifiera byggnader enligt olika miljödirektiv. Detta ställer höga krav på materialet som används.
– Vi har långvariga samarbeten med våra leverantörer som jobbar hårt på att deras produkter ska få bästa betyg i olika miljöbedömningssystem. Vi kan med trygghet säga att det material vi använder uppfyller högsta brand- och miljökrav, säger Daniel

Stark utveckling
På BC Brandtätning spår man en fortsatt stark framtid. Byggmarknaden är het och det behövs mer kontors- och boendeytor.
– Vi tittar själva på att bygga nya lokaler med större lagermöjligheter då det går åt mycket material. Detta beror på att vi har tillsatt sju nya tjänster bara under de senaste två åren. Planer finns på att rekrytera ännu fler, men vi är samtidigt noga med att bibehålla den höga kvalitet vi har på verksamheten, säger Patricio Holm Jalvander, personalchef och arbetsledare.
Han berättar avslutningsvis att man under senare tid har gjort omfattande investeringar i syfte att bibehålla företagets position i branschens absoluta framkant. Man har till exempel investerat mångmiljonbelopp på att ta fram ett eget digitalt projekthanteringssytem där kunder och andra inblandade parter i realtid kan ta del av dokumentation och egenkontroller för sina projekt.

Research: Hans Johansson
Text: Örjan Persson