Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Experter på att laga badhus över hela landet

LagaBad AB har specialiserat sig på underhåll och reparationer i badhus med hjälp av epoxifogningar. Det högkvalitativa materialet och den långa erfarenheten har lett till att det Gävle-baserade företaget är efterfrågade i hela landet.

Stefan Trässman har lång erfarenhet av plattsättning. 2018 grundade han det egna företaget LagaBad AB. Precis som namnet antyder har man specialiserat sig på underhåll och reparationer i badhus med hjälp av epoxifogningar. Man injekterar även utjämningstankar och rengör kalkbelagda bassänger. Kunderna består framför allt av kommunala förvaltare, som har i uppdrag att se till att badhusen är i gott skick.
– Relationerna med kunderna inleds ofta med att vi ”lappar och lagar”, kan man säga. Efter ett tag brukar uppdragsgivarna bestämma sig för att det krävs en mer övergripande insats, berättar Stefan.

Då kunderna sällan vill stänga ner sina verksamheter, arbetar Stefan och hans kollegor ofta på kvällar och nätter.

Epoxifogning
Kloret som finns i vattnet i vattenbassänger är så pass frätande att det, under längre perioder, äter upp fog och sedan fix, vilket gör att plattorna lossnar till slut. Detta kan exempelvis leda till att badgäster skär sig på avbrutna kanter. Det är sådana saker som kommunala förvaltare har till uppgift att förhindra genom ordentligt underhåll av bassängerna. En av många fördelar med att, som LagaBad, jobba med epoxi är att materialet har väldigt hög hållbarhet och är mer resistent mot klor än andra alternativ. Användandet av epoxi är en av LagaBads främsta konkurrensfördelar.
– Företaget har vuxit stadigt sedan starten. Det har mycket att göra med våra välfungerande metoder i kombination med vår långa branscherfarenhet, säger Stefan, som idag har tre anställda på firman.

När metoderna och materialet ett företag använder är två av de främsta konkurrensfördelarna företaget har, är man mycket mån om att ha tillgång till bra material. LagaBad samarbetar bland annat med Kakeldesign, som har sin bas i Östervåla.

Jobbar över hela landet
LagaBad har sin hemvist i Gävle, där man bland annat har jobbat på badhuset Fjärran Höjder. Den expertis som företaget erbjuder har lett till att man är efterfrågade i hela landet. Stefan och hans medarbetare har bland annat jobbat på Kockum i Malmö, Klitterbadet i Falkenberg och Navet i Umeå, där man under fjolåret fogade 1200 m2 på sex veckor.
– Det senaste året har vi märkt en ökad efterfrågan från regioner med rehabiliteringsbassänger, säger Stefan om den senaste utvecklingen för LagaBad.

Intervju: Axel Eriksson
Text: Andreas Ziegler