Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Expert på fukt- och mögelproblem i hus

Medarbetare på Amagozon arbetar på stege under takbjälkar.
För husägare är det mycket viktigt att huset är torrt och fritt från mögel, till exempel i källaren och på vinden. Här kommer företaget Amagozon in, som har specialkompetens inom området och stor erfarenhet. Amagozon är kort sagt ett företag som specialiserat sig på ventilation, fukt och mögel i byggnader – problem som behöver åtgärdas på ett korrekt sätt så fort man upptäcker dem. Amagozon undersöker både orsaker och erbjuder lösningar.

Vi träffar Anders Magnusson, som är VD och ägare på Amagozon. Anders är mycket lösningsorienterad och har en gedigen erfarenhet inom hantverkaryrket, till exempel inom takläggning, fasadarbeten och plåtarbeten. Anders har drivit Amazon i många år och företaget har succesivt expanderat. Man utgår från Stenungsund men arbetar i hela Bohuslän och även i Göteborg. Anders berättar om den viktiga verksamheten, där Amagozon anlitas av många husägare. Amagozon har specialiserat sig på ventilation, fukt och bakteriell påväxt, även kallat mögel, i byggnader.
– Detta är mitt specialområde. Vi arbetar framförallt med fukt- och mögelproblem i hus. Vi arbetar också med dålig lukt, som ofta har att göra med fukt och mögel. Det kan vara så att man kommer ut till sin sommarstuga och känner att det luktar instängt, eller tar en titt i krypgrunden eller på vinden och ser att man har fuktproblem. Då ringer man mig, säger Anders.

Husägare vill ofta ha en ”second opinion”
För en husägare eller blivande husägare är det viktigt att veta skicket på huset och om något behöver åtgärdas, samt på vilket sätt och till vilken kostnad. Fukt- och mögelrelaterade problem kan ha många olika orsaker och därför är det viktigt att anlita en expert som kan göra en korrekt bedömning. Exempel på orsaker kan vara inbyggd byggfukt, att man byter värmekälla och förändrar lufttrycket, tilläggsisolering, kondens och ventilation. Fukt kan också komma ur att vi idag har ett varmare och fuktigare klimat i Sverige.
– En del kontaktar mig i samband med att man köpt ett hus och gjort en besiktning där man upptäckt fukt eller mögel i krypgrunden eller på vinden. En del av de större besiktningsföretagen lämnar då över en offert på att åtgärda felen. Här vill husägarna ofta ha en ”second opinion” från mig. Dessutom är vi ett mindre företag och kan därför nästan alltid erbjuda kunderna ett betydligt bättre pris än de stora aktörerna, berättar Anders.
Anders vill se byggnaden för att kunna göra en bedömning, detta för att undersöka vad problemet beror på, hur det kan åtgärdas och hur man ska göra för att förebygga framtida problem.
– Jag vill alltid komma ut och titta på problemen och bilda mig en egen uppfattning om vad jag anser att man bör göra åt saken. Här kan det till exempel handla om okulärbesiktning och fuktmätning, säger Anders.

Erbjuder många olika metoder för att komma tillrätta med problemen
Anders berättar att Amagozon arbetar på många olika sätt för att åtgärda de problem som kan uppstå i hus. Man har de rätta redskapen och maskinerna för att analysera källan till problemet.
– Man får ta ett problem i taget, till exempel kembehandling för att ta död på mögel och därtill åtgärda så att det inte uppstår igen. Vi ser också till att ta bort all påväxt och göra rent.
Amagozon arbetar med modern teknik för att kunna erbjuda de bästa lösningarna som också är energisnåla.
– I en krypgrunder handlar det oftast om avfuktning. Här erbjuder vi till exempel traditionella avfuktare, som man monterar in permanent i krypgrunden, men det som inte alltid kommer till kundens kännedom är att en sådan utrustning är relativt energikrävande, omkring 5000–6000 kwh/år. Vi på Amagozon arbetar därför även med en produkt som heter Trygghetsvakten Pro X. Denna utrustning är bättre på att ta bort dålig lukt och drar betydligt mindre el, runt 1000-1200 kwh/år, säger Anders.
TrygghetsVakten Pro-X har en mycket hög uttorkningskapacitet, kraftig ventilation och låg energiförbrukning. Den är ett bra val för krypgrunder med exempelvis fukt, lukt och mögel.
– Det är inte vid alla tillfällen som man kan använda sig av Trygghetsvakten Pro X, men ofta är det ett fördelaktigt alternativ, säger Anders.
Amagozon tillhandahåller även många andra produkter, och man är bra på att bedöma vad som passar bäst för respektive hus och situation.
– Även om mögelproblem och fuktiga krypgrunder är huvudfokus för oss, så jobbar vi självklart även med övrig ventilation i hus, avslutar Anders Magnusson.

Research: Joakim Nyholm