Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Eva-Lotta Jonsvik, nytillträdd marknadsdirektör Advania Sverige AB: “IT-branschen måste bli bättre på att motivera sitt värde”

Eva-Lotta Jonsvik, nytillträdd marknadsdirektör Advania Sverige AB.

År efter år visar IT-branschens kundundersökningar att kunderna har svårt att skilja aktörerna från varandra. Ett hinder för tillväxt, menar Advanias nya tillskott till ledningsgruppen – marknadsdirektören Eva-Lotta Jonsvik, senast från Telia och Cygate. Med Eva-Lotta ska affärens värde definieras för att växla upp tillväxten.

Advanias tillväxt har varit substantiell under de senaste åren. Eva-Lotta Jonsvik har över 22 års erfarenhet från IT- och telekombranschen. Eva-Lotta kommer senast från rollen som Head of Enterprise Marketing på Telia. Dessförinnan var hon Marketing Director på Cygate, SMB Marcom Manager och PR-chef på Microsoft och PR- och marknadschef på Caperio, som förvärvades av Advania 2017.
Eva-Lotta vill förändra hur IT-branschen ser på värde kontra produkt eller tjänst.
– År efter år visar branschens undersökningar att kunderna knappt kan skilja aktör från aktör. Det är inte konstigt när alla bara pratar om vad de säljer utan att sätta värdet i kontext. Kunderna blir inte hjälpta av att vi pratar på detaljnivå – de behöver hjälp med prioritera rätt digitaliseringsinsatser för att skapa en brygga mellan IT och verksamhet. Trots det upprepar branschen ‘Vi hjälper er att spara pengar!’”. Det måste ändras. Vi behöver sätta kundernas främsta utmaningar i fokus snarare än att snöa in för mycket på tekniken. Få verksamheter bryr sig om bits och bytes. Därför är jag enormt glad över att Advania ser glasklart på situationen. Här finns ett uttalat fokus på att sätta kunden och medarbetarna i första rummet – det märks, säger Eva-Lotta Jonsvik, marknadsdirektör på Advania Sverige AB.

Fokus på människorna
Eva-Lotta tillträdde som marknadsdirektör på Advania den 31 augusti.
– Den snabba digitaliseringstakten har ritat om kartan för branschens marknadsavdelningar. CMO-rollens utveckling kan likställas med den transformation CIO-rollen genomgick för några år sedan. Med Eva-Lottas starka affärsdriv och tydliga kundfokus kommer vi att skapa tillväxt på det sätt vi vill – genom att ytterligare stärka vår position genom att fokusera på människorna, säger Tomas Wanselius, vd på Advania Sverige AB.

Källa: Advania Sverige