Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Euro 6-klassat åkeri med fordonsflotta från Scania utför pålitliga transporter

Lastbil från Stöpafors Transport.

Stöpafors Transport AB är ett gediget och modernt åkeri och familjeföretag som tillhör Västvärmlands LBC sedan i år och dessutom är Euro 6-klassat sedan i år. Här använder man uteslutande Scania-fordon och transporterar mest biprodukter från sågverk. Destinationerna finns i Värmland, Norge och på många andra platser.

Stöpafors Transport AB är ett anrikt familjeföretag som grundades 1958 av Sven Nilsson och Einar Nilsson. I dagsläget drivs företaget av Einars son Lennart Nilsson Riheim, som vi träffar tillsammans med hustrun och tillika företagets ekonomiansvarige Lena Riheim, samt bonussonen Henrik Riheim. Tanken är att Henrik ska ta över så småningom.
Som namnet antyder är Stöpafors Transport ett åkeri, och här finns en gedigen erfarenhet av transportbranschen.
– Idag har vi elva anställda, varav fyra är tjejer. Vår fordonsflotta består av fem lastbilar och tre hjullastare och vi använder oss uteslutande av Scania-fordon, berättar Lennart, Lena och Henrik med entusiasm.
Stöpafors Transport kör ofta lokalt i Värmland, men även en del längre sträckor. En vanlig destination är Norge.
– Många av våra transporter är flis och spån där destinationerna bland annat är värmeverk, pappersbruk och bygghandlare, förklarar företagarna.

Tillhör Västvärmlands LBC sedan augusti
Det händer mycket på Stöpafors Transport, både vad gäller fordonsflottan och utvecklingen på andra plan. Det är tydligt att man satsar på framtiden. I februari införskaffade företaget till exempel en ny Scania 650.
– Sedan i juli i år förfogar vi dessutom över en Scania 500 med biosläp. Dessa inköp innebär att vi nu uteslutande kör med Euro 6-klassade fordon, berättar Lennart, Lena och Henrik.
Euro 6-klassningen innebär att körningen klarar EU:s uppställda utsläppskrav och därmed är miljövänligare. Utöver detta så kör man sedan början av augusti under Västvärmlands LBC, tidigare har man alltid kört själva. Västvärmlands LBC är ett fristående transportföretag i Värmland som ägs av sina åkare till 100 % och erbjuder transport- och maskintjänster samt leveranser av olika material.
Lena berättar vidare att företaget haft både medgångar och motgångar under de senaste åren. Under 2016 skedde ett plötsligt dödsfall kopplat till företaget då Lennarts kusin Ingvar, som var aktiv i företaget, gick bort. Lena vill gärna skicka med företagare att man ska vara beredd också på det oförutsägbara.
– Det tragiska dödsfallet innebar att vi inte längre hade tillgång till viktig företagsinformation, så vi kan bara understryka vikten av att företagare ska vara beredda också på oförutsägbara eventualiteter. Det tog oss flera år att få tillgång till den information som vi behövde, säger Lena.

Research: Axel Eriksson