Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

EU och Sectra tecknar ramavtal om säkra kommunikationslösningar

Exteriör av E-byggnad, som kommer använda kryptosystemet Sectra Tiger.

Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra har tecknat ett nytt ramavtal för det godkända mobila kryptosystemet Sectra Tiger med Europeiska utrikestjänsten, Europeiska unionens råd och EU-kommissionen. Ramavtalet kommer att hjälpa EU:s organisationer att kommunicera säkert och effektivt, både internt och med EU:s medlemsstater, utan att riskera att röja några uppgifter.

– Det är mycket viktigt att vi kan kommunicera på ett säkert sätt. Sectras system Tiger är en beprövad och tillförlitlig lösning som har använts inom vår organisation i flera år. Den hjälper oss att dela information på ett säkert och effektivt sätt, säger en högt uppsatt företrädare för Europeiska utrikestjänsten.

Unika funktioner
Med hjälp av ramavtalet kommer EU:s institutioner att kunna uppgradera infrastrukturen, underhålla systemet och köpa in fler Tiger-enheter för säker kommunikation av säkerhetsklassificerad information upp till och med nivån EU SECRET. Unika funktioner i systemet gör att användarna kan kommunicera säkert mellan olika säkerhetsdomäner och samtidigt bibehålla sekretess och integritet för varje domän.
EU har samarbetat med Sectra sedan 2010. Det nya ramavtalet tecknades i juli och gäller i tio år.

Om Sectra Tiger
Över hälften av EU:s medlemsstater använder Sectras Tigerlösningar för att dela säkerhetsklassificerad information. Det är möjligt tack vare Sectra Tigers ekosystem som gör att användare på olika säkerhetsnivåer upp till och med nivån SECRET kan kommunicera med varandra. Detta ekosystem skapar en säker kommunikationsmiljö utan kryptoöar, vilket gör det möjligt för användarorganisationen att balansera individuella säkerhetskrav med rätt säkerhetsnivå som stöder nuvarande och framtida krypteringsbehov.

Källa: Sectra AB