Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ett växande problem att hitta bränsle till fjärrvärmen

Omvärldsläget med krig och skenande inflation har skapat en utmanande situation för fjärrvärmebranschen. Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett minskat utbud på bränslen från Europa, vilket har drivit upp priserna kraftigt. Tillsammans med fördyrade fraktkostnaderna pressar det branschen.

Ett minskat utbud av bränslen har skapat en ansträngd situation i hela Europa. Under 2022 upplevde vi en prisutveckling som gick historiskt snabbt. Det är en utveckling som fortsatt under 2023 och gjort det både dyrt och svårt att få tag på bränslen. Ryssland och Ukraina exporterade innan kriget stora mängder biobränsle. I och med att dessa exporter till stor del har upphört har utbudet på marknaden minskat drastiskt vilket drivit upp priserna.
SFAB levererar fjärrvärme i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem, medan systerbolaget Söderenergi är de som producerar fjärrvärmen i Igelstaverket i Södertälje.
– Vi konkurrerar med hela Europa om bränslen just nu. Den tuffa konkurrensen driver upp priserna till nivåer vi aldrig sett tidigare. Det pressar vår verksamhet och vi försöker alltid hitta nya vägar, men det är svårt att kompensera för bränslekostnader som ökat med 40 procent mellan 2021 och 2022, säger Jan Steinle, bränslechef på Söderenergi.

”Tuff utmaning”
Det är inte bara ett minskat utbud på biobränslen som drivit upp priserna. När andra sektorer ställer om ökar deras behov av biobränsle. Ett exempel är transportsektorn där efterfrågan på biobränslebaserade drivmedel ökar. Kombinationen av ett minskat utbud samtidigt som efterfrågan på biobränslen ökar har bidragit ytterligare till prisökningarna. Att bränslepriserna ökat påverkar produktionen av fjärrvärme. Och utvecklingen ser ut att fortsätta. Enligt Energimyndighetens rapport från 25 maj 2023 råder det brist på fasta biobränslen inför nästa eldningssäsong och situationen innebär för Sverige ovanligt höga prisnivåer. På samma sätt som minskade gasleveranser lett till högre elpriser, påverkar bristen på bränsle fjärrvärmepriset.
– Vi arbetar alltid för att hålla kostnaderna nere mot kunden, men vi vill vara transparenta och skapa en medvetenhet kring att problemen finns. Det har aldrig varit så svårt att få tillgång till rätt bränsle till bra priser, säger Anders Björklin, marknads- och försäljningschef på SFAB.
– Det är en tuff utmaning för oss och det kommer att påverka våra priser, men de ökande kostnaderna innebär ingen risk att produktionen stannar av. Alla kunder kan lita på fortsatt trygg värme. Fjärrvärmen är ett av de mest leveranssäkra alternativen och det ska det fortsätta vara.

Källa: Södertörns Fjärrvärme