Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ett sprinklersystem är bästa brandskyddet

Christer Högrell, avdelningschef på Bravida Sprinkler i Kinna.
En automatisk sprinkleranläggning är det överlägset mest effektiva brandskyddet. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i Bravida Sprinkler som erbjuder ett helhetskoncept inom området. Här står man till tjänst med allt från projektering, installation och dokumentation till efterföljande service.

Bravida Sprinkler verkade tidigare under namnet C2M Sprinkler, innan företaget förvärvades av Bravida för ungefär fem år sedan. Verksamheten i Kinna sysselsätter ett 30-tal anställda (av totalt cirka 130 anställda i Sverige) som på ett föredömligt sätt representerar bolagets starka koncept kring sprinkleranläggningar.
– Vi står för helhetslösningar inom området – allt från framtagning av underlag inför investeringsbeslut till projektering, installation och efterföljande service. Uppdraget består av att ta fram konstadseffektiva sprinklerlösningar som är helt och hållet anpassade efter varje kunds specifika förutsättningar och behov, berättar Christer Högrell, avdelningschef på Bravida Sprinkler i Kinna.

Helhetskoncept
Bravida Sprinklers helhetskoncept spänner över projektering, installation och dokumentation. Man utför alla typer av nyinstallation, om- och tillbyggnad av befintliga anläggningar samt systematiskt underhåll med uppdaterad dokumentation.
– Vi åtar oss gärna projekt på totalentreprenad där vi är med på projekteringsstadiet och ända fram till färdig installation, men vi utför även entreprenader där det redan finns en färdig handling från beställaren, berättar Christer.
Kravställare är oftast försäkringsbolag eller Räddningstjänst, men det kan också vara en egen ambition från nyttjare/fastighetsägare.
– Vi tar reda på vilka krav och vilket regelverk som ligger till grund för behovet hos varje enskild anläggning. Utifrån dessa krav projekteras och beräknas sprinklersystemet för att optimera bästa möjliga utfall. Det skiljer sig väldigt mycket när det gäller hur mycket vatten systemet ska leverera vid skarpt läge, det kan röra sig om mellan 500 liter per minut upp till kanske 15 000 liter per minut, beroende på vilken verksamhet man ska skydda, förklarar Christer.
När det gäller eftermarknad och service finns det givna krav på att genomföra regelbundna serviceinsatser kvartals-, halvårs- eller årsvis.
– Bravida Sprinkler har en serviceavdelning som tar hand om eftermarknaden, och serviceavtal är något vi satsar ganska mycket på, det gäller både nya och gamla anläggningar. Serviceavdelningen utför också mindre åtaganden på såväl total- som utförandeentreprenad, upplyser Christer.
Kunderna för Bravida Sprinkler i Kinna finns över hela Västsverige och består av allt från hotell, lagerhallar och gallerier till byggföretag, fastighetsägare och industrier. Just nu jobbar man med en nybyggnation på A6 i Jönköping på uppdrag av WästBygg och på Åby Arena i Mölndal där det handlar om både nyproduktion och anpassning av befintlig byggnad. Ett annat projekt rör ett äldreboende i Sisjön för Bra Bygg.
– Allt fler inser fördelarna med en effektiv sprinkleranläggning. Faktum är detta är det bästa brandskydd man kan ha, mot bakgrund av att en sprinkleranläggning kontrollerar eller släcker bränder i 98 procent av fallen, påpekar Christer Högrell.

Framstående totalleverantör
Installations- och serviceföretaget Bravida har sitt ursprung i gamla BPA och finns representerat på närmare 160 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Cirka 11 000 anställda jobbar enligt ett synnerligen framgångsrikt koncept som bygger på stor flexibilitet och en stark lokal närvaro, kombinerat med det stora företagets resurser inom bekvämt räckhåll. Det gör Bravida till Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter.
Bravida jobbar heltäckande inom områdena El, VS, Kyla, Säkerhet, Sprinkler, Fastighetsautomation och Ventilation och tar ett helhetsansvar som sträcker sig över allt från design och projektering till installation och service. Bostadshus, kontor och industrier utgör vanliga arbetsplatser och här står Bravida för såväl mindre serviceinsatser som omfattande entreprenadprojekt. Oavsett vilket resulterar insatsen i en såväl miljövänlig som kostnadseffektiv lösning för kunden.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson