Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ett säkert kort beträffande rivning och håltagning

Medarbetare från Karlskoga Betondemolering arbetar i en skylift.

När det kommer till rivningsentreprenader i området mellan Kristinehamn och Örebro är Karlskoga Betongdemolering i många fall en given spelare. Bolaget har genom åren vässat sitt koncept kontinuerligt och är idag för många synonymt med avancerade rivningsuppdrag inom process-, pappers- och byggindustrin.

Vi träffar Karl-Henrik Olsson som är platschef på Karlskoga Betongdemolering AB, ett dotterbolag till Arnessons Betongborrning. Karl-Henriks far köpte upp Arnessons 1994 tillsammans med fyra kollegor, vilket inneburit att Karl-Henrik mer eller mindre är uppvuxen i verksamheten. Efter att ha jobbat som anställd i bolaget tog han över som platschef för Arnessons KBD, som företaget också benämns, för snart ett år sedan. Det är ett jobb han trivs alldeles utmärkt med.
– Vi är ett härligt gäng med högt i tak, säger han med eftertryck och berättar att rivning och håltagning utgör kärnverksamheterna i Karlskoga Betongdemolering.
Verksamhetsområdet sträcker sig i huvudsak mellan Kristinehamn och Örebro, men i praktiken åtar man sig uppdrag i hela Sverige. Företaget servar en bred kundkrets, bestående av exempelvis både små och stora byggföretag, varav Skanska och NCC är två av dem.
– Eftersom vi har varit verksamma så pass lång tid är det många som känner till oss. Det har förstås bidragit till vår utveckling, vårt goda rykte och vår stora kundskara, konstaterar Karl-Henrik.

Moderna metoder
I takt med att KBD har förfinat sina arbetsmetoder kring rivning och håltagning, samtidigt som man också har gjort stora investeringar i maskinparken, har bolaget profilerat sig som en specialist på mer avancerade rivningar inom process-, pappers- och byggindustri.
– Vi utför dock all form av rivning – gips, undertak, träväggar med mera, men även tungrivning med grävmaskiner och rivningsrobotar tillsammans med våra samarbetspartners.Vanligtvis när vi borrar och sågar använder vi oss av kärnborr och sågklingor försedda med diamantsegment, och vid större håltagningar och sågningar i betong använder vi oss av vajersågning. Då kan vi i stort sett göra hur stora hål som helst. Vi gjorde till exempel sex hål med en diameter på fem meter på kvarteret Fältöversten i Stockholm. Dylika uppdrag har vi till exempel utfört på flertalet kraftstationer i Sverige, berättar Karl-Henrik och tillägger att även uppdrag kring sanering är vanliga för KBD.
Bolaget jobbar härutöver även med att såga ned balkonger. Här använder man sig av en så kallad balkongjig som Arnessons tagit fram och tagit patent på. Med denna har man utfört uppdrag i hela Norden.

Arbetsmiljön i fokus
Ett annat viktigt arbetsmoment är renhållning och att begränsa spridning av kvartsdamm etcetera vid rivning. I KBD är man alltid mycket noggranna när det handlar om att avlägsna damm och giftiga ämnen, det ska i möjligaste mån inte synas att företaget har varit på plats efter utfört arbete.
– Det handlar om säkerhet, inte bara för kunden utan även för våra anställda som ska ha en bra arbetsmiljö. Just säkerhet och arbetsmiljö är frågor som vi ständigt lyfter på våra möten. Om det dyker upp problem som vi inte har stött på tidigare rättar vi till dem i hela koncernen, säger Karl-Henrik Olsson.
Han konstaterar vidare att det förstås är en fördel att vara en stor och stark aktör i rivningsbranschen. De har mycket att göra vilket gör att de nyanställer kontinuerligt.

Research: Peter Hägg
Text: Örjan Persson