Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ett öga för detaljer

GS Material har gjort en imponerande resa inom tillverkningssektorn sedan grundandet för 20 år sedan. Genom sin tillverkning av detaljer, som många gånger är kundanpassade, har företaget blivit en oumbärlig länk i leveranskedjan för ett brett spektrum av industrier, inklusive läkemedelsindustrin och fordonsindustrin. Genom att ha ett starkt fokus på relationer, har man uppnått en kundnöjdhet på 99 %.

GS Material grundades för cirka 20 år sedan av entreprenören Göran Svensson. Företaget har vuxit genom åren och har idag ett utbyggt nätverk av 20 fabriker i Sverige, Ungern, Kina och Indien. Företaget har en omfattande maskinpark och utför bearbetning i alla material. Kunderna finns inom ett antal olika industrier och använder detaljerna som GS Material tillverkar i sin egen produktion.
– Vi är en oumbärlig länk i leveranskedjan för ett brett spektrum av industrier, säger Göran, som vi intervjuar på huvudkontoret i Värnamo.

Cirka 60 % av all produktion går till export, med ett särskilt fokus på Östeuropa.

Ett öga för detaljer
GS Material har kompletta tillverkningsprogram gällande svarvning och fräsning och kan tillverka allt från prototyper till större serier. Detaljerna och produkterna som tillverkas går till bland annat läkemedelsindustrin och fordonsindustrin. Detta är industrier med höga krav på noggrannhet och punktlighet.
– En av våra mest framstående styrkor ligger i vår förmåga att skapa skräddarsydda lösningar för våra kunder. Genom att arbeta nära våra kunder har vi byggt upp en kundnöjdhet som ligger på 99 %, berättar Göran.

Den höga graden av kundnöjdhet beror på ett antal olika faktorer, men noggrannhet och kommunikation kan sägas utgöra grunden för allt. Göran och hans kollegor går alltid igenom ritningarna med kunderna innan man sätter igång med arbetet i maskinparken. När produkten sedan går vidare till serietillverkning i någon av fabrikerna, pratar Göran och hans kollegor även med fabriken.
– Vi besöker ofta fabrikerna innan man startar serieproduktionen för att säkerställa kvaliteten och att tidsplanen hålls, säger Göran.

Det faktum att GS Material har ISO-certifieringarna 9001 och 14001 reflekterar företagets höga krav rörande både kvalitet och miljön.

Starka relationer
GS Material har ett starkt fokus på relationer till både kunder och samarbetspartners. Genom åren har Göran och hans team gjort över hundra företagsbesök bara i Kina, där man har format många bra relationer med leverantörer och andra lokala bolag. Det är dessa starka relationer som utgör stommen i företaget.
– Vi har byggt upp en världsomspännande familj av affärspartners, säger Göran.

GS Material har nu planer för att expandera sin verksamhet. En central av deras strategi inkluderar utbyggnaden av lagret, en plan som redan har materialiserats genom beställda ritningar.

Intervju: Ossian Wigton
Text: Andreas Ziegler