Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ett ledande elteknikföretag över hela Sverige

Medarbetare på Midroc Electro vid skrivbord.
Midroc Electro är Sveriges ledande elteknikföretag. Med ett koncept som spänner över allt från traditionella elinstallationer till fastighetsautomation och energibesparing servar bolagets 50 kontor kunder över hela Sverige.

Midroc Electro finns representerat på cirka 50 orter i Sverige, vilket gör att man alltid verkar nära sina kunder. Ett gott samarbete kontoren emellan bidrar till bolagets starka bredd kring service och entreprenad inom elinstallation, instrument, fastighetsautomation, hissar, kransystem, kommunikation, security, energibesparing samt mekaniskt underhåll. Det gör Midroc Electro till Sveriges ledande elteknikföretag.
Vi besöker Midroc Electro i Umeå, varifrån avdelningschef Magnus Wilderth och hans 20-tal medarbetare täcker hela Västerbotten.
– Vi är ett företag på frammarsch med satsningar på bland annat yngre personal som leds av redan beprövade och erfarna kollegor. Här bygger vi framtidens entreprenadföretag, menar Magnus och lyfter fram arbetsområden som elservice, entreprenad, industriautomation och fastighetsautomation, varav det förstnämnda innefattar tjänster för större företag, mot ramavtalskunder och privatpersoner.
Midroc Electro hyser en avdelning som heter Stora Projekt och där man opererar över hela landet. Det handlar om arbete med allt från säkerhetssystem till data- och elkraftsystem. Härutöver täcker man även eftermarknaden.
Beträffande arbetsområdet Entreprenad jobbar Midroc Electro främst med nybyggnationer där man står för alla former av elinstallationer – allt från ställverk till fiberanslutningar – i lägenheter, butiker, hus och kontorsbyggnader. Här verkar man i rollen som underentreprenörer åt byggsektorn för både små och riktigt stora aktörer.

Helhetslösningar
Industriautomation är ett brett begrepp som för Midroc Electros del innebär att man levererar styrsystem där operatörerna ser vad som händer i olika produktionsanläggningar. PLC (Program Logical Computer) är ett exempel.
– Här gör vi bland annat kopplingar i en programvara som skickar signaler, vilka exempelvis får en motor att starta. Vi jobbar också med elkonstruktioner, vilket ofta utmynnar i ett samspel mellan konstruktör och installatör. Våra duktiga projektledare står för ett helhetskoncept kring allt som rör modern industriautomation, och vi kommer gärna in i ett tidigt skede av ett projekt för att kunna bara en så bra problemlösare som möjligt. Vi finns således med från ritning till installerad lösning, säjer Magnus Wilderth.
När det gäller fastighetsautomation handlar det bland annat om ventilations-, klimat- och energistyrning.
– Vi tar fram energibesparande åtgärder där vi paketerar ihop olika åtgärder, såsom styrning av fläktar, värme och kyla. Vi kan i sammanhanget också installera brandlarm och kameraövervakning. Vi kopplar samman samtliga system, vilket skapar övergripande koll på fastigheten. I nio av tio fall gör vi en förstudie där vi berättar för kunden vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. Vi hittar en unik lösning för varje specifik kund eftersom fastigheterna och dess utrustning skiljer sej åt, säjer Magnus Wilderth som har ett 20-årigt förflutet i elbranschen, bland annat som marknads- och inköpsansvarig på Delta och regionchef på Elektroskandia, innan han började på Midroc Electro i Umeå.

Framtidsambitioner
Midroc Electro i Umeå servar kunder i en mängd olika branscher. COOP, Folkets Hus i Umeå, Västerbottens Museum och Volvo är bara några av de som anlitat bolaget.
– Vi är ett av Umeås mest kompletta elteknikföretag och det återspeglas i våra kontakter med kunderna. Vi har en förmåga att alltid kunna presentera lösningar som gör kundernas verksamheter både smidigare och mer lönsamma, säjer Magnus Wilderth som spår en fortsatt god utveckling i bolaget.
– Vi vill etablera fler kontor i Norrland, samtidigt som vi fortsätter utveckla våra tjänster. Vår ambition är också att flytta fram våra positioner på industrisidan här i norr.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson