Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ett helhetskoncept kring framtidens energi

Lastbilar som ägs av KMLM lastas med flis.

Biobränsle är fokusområdet för Krogshults Maskinstation Lille Mats AB – eller KMLM som man allmänt säger. Företagets huggbilar producerar flis vid skogsbilväg för vidare distribution till värmeverk runt om i södra Götaland. På anläggningen i Broby hanteras årligen cirka 200 000 kubikmeter material.

Det är ett anrikt företag vi får ta del av när vi besöker Kroghults Maskinstation Lille Mats AB. Det startades redan 1928 och övertogs under 80-talet av bröderna Tommy och Jan Gertsson, barnbarn till företagets grundare. Den ursprungliga verksamheten med tjänster för jordbruket kompletterades med lastbilsåkeri med inriktning mot containertransporter. Så småningom försvann traktorer och skördetröskor helt ur verksamheten och Kroghults Maskinstation Lille Mats AB – eller KMLM som företaget allmänt benämns – inriktar sig numera på transporter och produktion av skogsflis med så kallade huggbilar, det vill säga lastbilar med fast monterad flishugg.

200 000 kubikmeter per år
KMLM står för ett helhetskoncept kring det man benämner som framtidens energi, det vill säga biobränsle. Företaget står för såväl transporter som terminalverksamhet och förfogar i sammanhanget över både fordon och utrustning för en verksamhet som är både effektiv och hållbar. Till terminalen, som ligger på Bastholmen i Broby och omfattar en 60 000 kvadratmeter asfalterad yta, kommer bränsleved från hela Skåne, varpå materialet med hjälp av en stor terminalhugg förvandlas till flis.
– Vi hyr ut terminalen till ett flertal stora aktörer i biobränslebranschen, vilket i sin tur innebär att vi årligen hanterar cirka 200 000 kubikmeter flis och bark. Vi erbjuder även försäljning av flis och bark och vänder oss till en kundkrets som sträcker sig över hela Skåne, västra Blekinge, södra Småland och södra Halland, berättar Tommy Gertsson.

Fordon och utrustning
Tommy har nyligen överlämnat ägandet av KMLM till sin son Jimmie som numera leder verksamheten i bolaget. Tommy är dock alltjämt i allra högsta grad aktiv i förtaget som i dagsläget sysselsätter sex anställda. Från terminalen, som även innefattar en egen verkstad och har ett utmärkt strategiskt läge med bra tillfartsvägar, utgår bolagets specialanpassade fordon, bestående av ett lastväxlarekipage inklusive containrar, hjullastare med högtippande skopa för hantering av flis, bark och dylikt, samt fyra huggbilsekipage med tillhörande släp.
– Med de sistnämnda kan vi hantera lass på upp till hundra kubikmeter material. Med våra flishuggar skapas biobränsle som vi sedan levererar till olika värmeverk i Skåne och Blekinge eller lagrar åt våra kunder, säger Tommy Gertsson och nämner i sammanhanget Skånetimmer Bioenergi AB, Biofuel Impex samt Rönås Skog, som bolagets främsta uppdragsgivare.
Tommy trivs alltjämt med sitt jobb och ser framtiden an med tillförsikt för Kroghults Maskinstation Lille Mats AB.
– Efterfrågan på biobränsle kommer att fortsätta öka i takt med den allmänna omställningen i samhället och i vår omvärld. Där kan vi göra en väsentlig insats. Det känns förstås oerhört stimulerande att få möjlighet att jobba med framtidens energi, tycker Tommy Gertsson.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson