Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ett helhetskoncept för effektiva produktionslösningar

EXMO är företaget som inte liknar något annat. EXMO står för kompletta och effektiva produktionslösningar samt automatiserad volymproduktion och kan, om kunden så önskar, ta ett helhetsansvar kring hela projektet – från projektering och produktutveckling till montering och förpackning. EXMO gör med andra ord allt – utom egna produkter.

Småländska EXMO startades 2002 då företaget inledningsvis fokuserade på lättare montering och packning för den lokala fordonsindustrin. Under de första sex åren växte företaget stadigt och breddade med tiden sin kundkrets till olika branscher. Denna strategiska utvidgning banade väg för företagets framgång och utveckling, vilken format EXMO:s breda koncept avseende kompletta, effektiva produktionslösningar och automatiserad volymproduktion.
– Oftast tar vi ansvar för hela kedjan, från idé till levererad produkt, men vi kan även hjälpa till med specifika steg i processen. Det kan handla om allt från legotillverkning och montering till paketering. Vår starka bredd har gjort oss till en pålitlig partner för våra kunder, säger Kent Gillberg, VD och grundare av EXMO.

Komplett koncept
EXMO representerar en bredd som få konkurrenter kan matcha. Det breda konceptet innefattar bland annat projektering och produktutveckling, prototyper och ritningar, slipning, borrning och efterbearbetning, montering och packning, testning, utvärdering och kvalitetskontroller, lagerhållning och distribution.
– Vi står med andra ord för allt från inköp till produktion och leverans, vilket ger våra kunder möjlighet att fokusera på sina kärnverksamheter medan vi tar hand om detaljerna. Vi har genom åren byggt upp ett omfattande nätverk och erbjuder korta leveranstider. För oss är inga uppdrag vare sig för stora eller för små, säger Kent Gillberg.
Han berättar vidare att företaget nyligen etablerade en särskild avdelning för kundprojekt där de arbetar aktivt med att rita och utveckla skräddarsydda lösningar. I EXMO pågår ett ständigt arbete i syfte att hela tiden utveckla och förbättra sina kunders produkter.

Investerar i personalen
Med huvudsaklig inriktning mot den svenska marknaden strävar EXMO efter att expandera internationellt. Kent Gillberg framhåller i sammanhanget företagets flexibilitet och nära samarbeten som viktiga grundpelare för företagets fortsatta framgång. Verksamheten sysselsätter i dagsläget 22 anställda men ambitionen är att expandera verksamheten och således också personalstyrkan.
– Vi söker för närvarande efter montörer och hoppas kunna locka till oss personer med en positiv attityd. Här finns en vilja att investera i personalen och skapa en arbetsmiljö som främjar samarbete och innovation, säger Kent Gillberg och avrundar:
– Vi investerar i framtiden. Vi har en stark grund att bygga vidare på och en tydlig strategi som gör att vi står redo för nästa tillväxtfas.

Intervju: Ossian Wigton
Text: Örjan Persson