Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ett av Sveriges mest moderna betonglaboratorium har invigts

För att komma närmre målet om halverad klimatpåverkan för betong öppnar nu ett av Sveriges mest moderna betonglaboratorium. Marknadens senaste utrustning för provtagning och analys i olika typer av miljöer präglar Swerocks satsning. I april invigdes de nya lokalerna i Danderyd utanför Stockholm.

– Med det nya laboratoriet ser vi fram emot att kunna bidra med forskning och ökad kunskap till branschen. Personalen har lagt ner ett stort engagemang för att göra det här möjligt och det är en viktig satsning för Peabkoncernen, säger Ola Mårtensson, ansvarig för Swerock och Peab Asfalts teknikverksamhet.
Betonglaboratoriet är cirka 700 kvadratmeter stort och består av både laboratorium och kontorsyta. Tack vare det får Swerock bättre kvalitetskontroll på den egna betongproduktionen och kan samtidigt erbjuda hjälp till externa kunder.
– Betonglabbet kommer att bli en stor tillgång för Swerock. Med det kommer vi att ta stora steg framåt inom kompetens och produktutveckling. Många av de prover som vi tidigare skickat till externa aktörer kan vi nu göra själva. Som Sveriges största betongleverantör är det viktigt att kvalitetssäkra våra produkter, säger Ola Mårtensson.

För en hållbar framtid
Ett av Swerocks mål är att ha 50 procent lägre klimatpåverkan från betong år 2030. Med kunskap från forskningen i laboratoriet blir det möjligt att fortsätta utveckla betong med ännu lägre klimatavtryck och samtidigt ha full kontroll på produkternas kvalitet och egenskaper. I laboratoriet finns bland annat utrustning för att prova både färsk och hårdnad betong med olika bindemedel.
– Swerock har redan i dag ECO-Betong och det sker ständigt utveckling av nya produkter som minskar klimatavtrycket. Det kräver både att vi har kontroll på de ECO-produkter vi redan har och att vi arbetar med forskning och utveckling av nya ECO-produkter. Vi arbetar alla för en mer hållbar framtid, säger Ola Mårtensson.
Inledningsvis kommer fem personer att arbeta på laboratoriet, med provtagning samt forskning och utveckling. Den strategiskt valda platsen i Stockholm gör det smidigt att ge service till Swerocks egna verksamheter och externa kunder i hela landet.

Källa: Swerock