Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ett anrikt familjeåkeri med stolta traditioner

Lastbil från Norsbäckens Åkeri.

Familjeföretaget Norsbäckens Åkeri AB är ett sedan länge välkänt begrepp i transportbranschen. Företaget, med anor sedan 1930-talet, erbjuder breda tjänster inom både transport och entreprenad, vilket har byggt en stark krets av återkommande kunder.

Norsbäckens Åkeri AB är ett familjeföretag som funnits sedan 1933. Verksamheten startades av Per Johansson som med två bilar mestadels transporterade träkol och rundvirke som på den tiden lastades för hand. Bilarna användes också till vägunderhåll och plogning med bland andra Uddeholm och Vägverket som kunder.
Mycket har hänt sedan dess i bolaget som med tiden har både utvecklats och expanderat.
– Vi har hela tiden strävat efter att ha en stark bredd och inte låsa oss vid en sektor. Idag erbjuder vi transporter av olika slag i kombination med entreprenadtjänster, vilka till exempel innefattar städning och plogning av gator, grävuppdrag, ansning av slänter och röjning av skogsvägar. Vi har till exempel anlagt skogsvägar åt Stora Enso och lagt fjärrvärmeledningar i Kristinehamn, berättar Leif Johansson som äger och driver företaget idag.
En annan del av verksamheten kretsar kring budtransporter såväl lokalt som i utlandet. Merparten av företagets kunder finns i Värmland, men det händer således att man servar mer långväga kunder än så. Blue Future och Albin Components är andra uppdragsgivare värda att nämna, och härutöver erhåller man en hel del uppdrag via Unite Logistics och LBC Frakt.

Skogsrelaterade tjänster
Norsbäckens Åkeri är också medlem i VSV/Unite som är ett logistikföretag för allt som har med skogen att göra.
– De avverkar skog, fraktar rundvirke, markbereder, röjer och arbetar med biobränsle. Dotterbolaget i VSV, Unite Logistics, utför transporter av flis, spån, bark och sågade trävaror, berättar Leif som själv var med och startade nätverket VSV.
Han har jobbat i hela sitt yrkesverksamma liv i företaget och bland annat kört virke och flis åt Uddeholm. Han tog över verksamheten på 70-talet och driver det idag tillsammans med kollegan Jörgen Lindblom. Leifs fru Birgitta är också delaktig i företaget som sysselsätter 20 fasta medarbetare. Fler kan dock kallas in vid behov.

Vill fortsätta växa
En av flera förklaringar till Norsbäckens Åkeris framgångar är den mångsidiga maskinparken.
– Såväl myndigheter som kunder kräver att vi jobbar med bra och miljövänliga fordon, påpekar Leif och presenterar maskinparken som består av hjullastare och grävmaskiner, anläggningsbilar, kranbilar, budbilar, sopmaskiner och flisbilar.
Leif ser framtiden an med tillförsikt.
– Vår vision är att växa. Vi har ett bra läge med nära till allt, vilket är viktigt på en marknad som svänger och är snabb. Vi har funnits i samma lokaler i 25 år och har med tiden köpt upp mark, vilket ger oss möjligheter att expandera och bygga ut, säger Leif Johansson och berättar avslutningsvis att företaget inom kort kommer att bli medlem i Fair Transport, ett nätverk för åkeriföretag som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och tar socialt ansvar.

Research: Alexander Lundström
Text: Örjan Persson