Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Etik, yrkesstolthet och affärsmässighet

Konceptbild på hus byggt av F O Peterson & Söner.
Ber man några byggkunniga göteborgare att nämna bara ett byggföretag i Göteborg säger de flesta F O Peterson & Söner. Och på frågan varför, säger de att själva namnet, F O Peterson, andas ansvarfullt byggande med kvalitet.

F O Peterson & Söner som grundades för nästan 150 år sedan är Sveriges äldsta byggföretag. Man har förstått hur viktiga de personliga relationerna är för företaget, dess kunder och leverantörer. Relationer som bygger på ömsesidig respekt, förtroende och förståelse för hela byggprocessen. Och att anpassa sina erbjudanden efter kundernas behov. Det har varit en framgångsrik strategi ända sedan farfarsfar Frans Oscar Peterson startade företaget 1870.

Unikt totalerbjudande
F O Peterson är ett privatägt familjeföretag som kan erbjuda samma möjligheter som många av branschens stora byggföretag.
– Vårt totalerbjudande är samtidigt unikt, säger Jonas Steen, företagets VD sedan 2010.
– Genom att vi verkat i och kring Göteborg i alla år är vi lokala, fortsätter Jonas Steen och betonar att F O Peterson framför allt erbjuder helheten och fortsätter:
– Tillsammans med oss kan du rita och konstruera, bygga nytt, bygga om, renovera, grundförstärka eller göra specialanpassad inredning efter just dina behov. Men framför allt, vi tar totalansvaret från första idéskiss till den sista islagna spiken.

I framkant
Som byggare är man kluven – å ena sidan bör man arbeta med beprövade och säkra tekniker men å andra sidan bör man vara både nytänkare, kreativ och förändringsbenägen. Därför har F O Peterson sedan flera år varit kraftigt engagerat i Sveriges bygg- och branschorganisationer, samtidigt som bolaget har investerat i forskning och utveckling. Man kan följaktligen vara säker på att alltid få tillgång till de senaste rönen och den senaste tekniken när man anlitar F O Peterson.

Bygger vidare
Tidigare byggde F O Peterson bara åt andra, idag har man ett eget fastighetsbestånd – helägda eller i partnerskap med andra företag. Totalt förvaltar man bland annat cirka 30 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och 70 lägenheter. F O Peterson har ambitionen att fortsätta expandera inom bostadsbyggandet och öka sin förvaltning.

Reflektion
Kan kunskap gå i arv? Kanske inte, men synen på god byggkvalitet kan det. Vissa erfarenheter kan föras vidare i generationer, andra måste man skaffa sig själv. Men etik, yrkesstolthet och affärsmässighet kan bevisligen genomsyra en organisation i nästan 150 år. I F O Petersons värld är det här bara början…

Text och research: Pär Axelsson