Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ess på att bygga hus

Husesset i Hökerum har byggt prefabhus sedan 2013. Husen är 100 % kundanpassade och byggs i egen fabrik. Ibland har kunderna arkitektritningar med sig. Andra gånger har de bara en vision. Företagets flexibilitet, höga kvalitet och korta ledtider har gjort att man nu har full beläggning långt in på hösten 2022.

Per-Arne Ungqvist drev länge en byggvaruhandel. Efter hand började kunderna fråga den kunnige Per-Arne efter hjälp med olika former av snickerier. Han började slutligen erbjuda denna sortens tjänster 1997. När hans son, Andreas, kom in i verksamheten 2003 började man bygga några enstaka hus per år, parallellt med att han drev vanlig byggfirma. 2013 gick man över till 100% nybyggnation i form av prefabhus, vilket är hus som byggs i fabrik och sedan monteras upp. Ett tag erbjöd man totalentreprenader, men nu har man bestämt sig för att specialisera sig helt på stommar som är vad man kallar ”färdiga utvändigt”.
– Vi snickrar ihop alla delar i fabriken. Sedan kan vi, tillsammans med inhyrda snickare, resa husen åt våra kunder, säger Andreas.

2021 lämnade Per-Arne över verksamheten till nästa generation. Numera ägs och drivs Husesset i Hökerum av Andreas och hans kompanjon, Ola Johansson, som ansvarar för konstruktionen, försäljning och ritningar.

Kundanpassning
De Prefabhus som Husesset i Hökerum specialiserar sig på ska inte förväxlas med så kallade modulhus eller kataloghus, som mer eller mindre är hus som är producerade på ett rullande band; alla de husen ser ungefär likadana ut. De prefabhus som Andreas och hans kollegor tar fram är alltid kundanpassade. De flesta av kunderna är privatpersoner. Husesset i Hökerum kan ta hand om helheten, vilket innebär att man gör allt från att göra ritningar till att bygga delarna i fabriken till att resa huset. Man arbetar enligt konceptet att man gör hus som är ”färdiga utvändigt”, vilket innebär att huset är just klart utvändigt med fasad, fönster, bleck, taktäckning, takavvattning, och liknande. Man utför även isolering med cellulosa, som både är miljövänlig och effektiv rörande ljudisolering, värme och att förebygga fuktskador.
– Om man vill måla huset kan det med fördel göras direkt efter monteringen, då det finns en byggnadsställning på plats runt huset, säger Andreas.

Husesset i Hökerum är väldigt flexibla. Om kunder endast har en vision om ett hus, tar man ett helhetsansvar för att uppnå visionen. Andra gånger kommer kunder med en väldigt tydlig prisbild. Då kan Andreas och hans kollegor visa ett stort antal referenshus som man har tagit fram genom åren. Det finns inget som hindrar kunder från att anlita en arkitekt och ta med sig ritningarna till Husesset i Hökerum.
– Inget projekt är det andra likt. Det är det som gör jobbet så roligt, säger Andreas med ett brett leende på läpparna.

Fler och större
Husesset i Hökerum har effektiviserat hela processen med att bygga hus i sin fabrik. För närvarande tar det ungefär tre veckor att bygga alla delarna till en normalstor villa i fabriken. Sedan tar det några dagar att resa huset och få det vädertätt och slutligen ytterligare 2-3 veckor att göra det ”färdigt utvändigt”. Planen är att expandera och bygga ut sina lokaler för att öka företagets kapacitet. Även på personalsidan håller man på att utöka.
– Just nu är vi fyra anställda och en praktikant på företaget. Om det fortsätter i den här takten kommer vi kunna erbjuda praktikanten en anställning. På sikt vill vi även kunna ta oss an radhusprojekt, säger Andreas.

Intervju: Oliver Malm
Text: Andreas Ziegler