Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Erfaren uppstickare i Östergötlands anläggningsbransch

Företaget må vara ungt, men i Motalaföretaget Total Entreprenad finns erfarenhet i massor. Det har format en bredd som sträcker sig över allt från grundläggning och byggnation till finplanering och anläggning av solpanels- och vindkraftsparker.

Total Entreprenad i Motala AB – eller TEAB som är företagets varumärke – startades av Fredrik Karlsson, Mattias Lindvall och Jan Pettersson 2019 när de förvärvade ett lokalt entreprenadföretag. Företaget har därefter på mycket kort tid breddat och vässat sitt koncept till att idag omfatta flera olika arbetsområden.
– Både jag och mina medarbetare har en bred bakgrund och lång erfarenhet av anläggningsbranschen. Det har bidragit till vår starka bredd och har byggt en kundkrets som bara blir större och större, berättar Fredrik.

Brett koncept
Total Entreprenad i Motala AB utför markarbeten och lägger fundament för solpanels- och vindkraftsparker över hela Sverige. Man erbjuder anläggningsservice för både privatpersoner och bostadsrättsföreningar i Östergötland, och vänder sig även till regionens industrier i samband med anläggning av grunder.
– Här i Motala var vi delaktiga i arbetet när Toyota byggde sin nya bilhall på Bråstorpområdet. Vi befinner oss även i Linköping där Rejmes bygger en ny försäljnings- och verkstadshall, berättar Fredrik Karlsson.
Markarbeten i samband med byggnation av bostäder och kontor utgör en annan del av verksamheten i TEAB, liksom anläggningsarbete för samhällsviktiga byggnader. För Tekniska Verken i Linköping har Fredrik och hans kollegor utfört markarbeten för den nya biogasanläggningen. Det kan också handla om insatser när en kommun ska anlägga en fotbollsplan eller en lekplats.

Tydliga ambitioner
Total Entreprenad i Motala AB ligger också bakom insatser i samband med infrastrukturprojekt, så som vägbyggen, gatuarbeten och VA-projekt, samt bygger och underhåller vägar för vägsamfälligheter. Härtill kommer tjänster kring sanering då bolaget avlägsnar farligt avfall i schaktmassor i samband med anläggningsprojekt.
Den starka bredden är förstås en av bolagets främsta konkurrensfördelar, men Fredrik Karlsson noterar fler än så.
– Det är förstås en fördel för våra kunder när vi kan förena vår breda kompetens med lång erfarenhet av branschen, våra kunder vet att de erhåller optimala arbetsinsatser, säger Fredrik som har tydliga ambitioner vad gäller företagets framtid.
– Vi har gått från noll till 270 miljoner kronor i omsättning på bara några år. Vår ambition är att bli en av de främsta aktörerna i regionen inom två år.

Intervju: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson