Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Flexibla lösningar inom ekonomi och redovisning

Helena Nilsson och Catrin Alfredsson som driver ER Konsult.

På Trädgårdsgatan 5 i Uddevalla, endast ett stenkast från torget, träffar vi de två ägarna till ER Konsult, Helena Nilsson och Catrin Alfredsson. Båda brinner för ekonomi och erbjuder idag tjänster inom allt som rör ekonomi och redovisning för såväl små som stora företag.

De två ägarna till ER Konsult, Helena Nilsson och Catrin Alfredsson, driver ER Konsult med stor passion och hängivenhet. Företaget etablerades som enskild firma 2015 och ombildades till aktiebolag två år senare. Året därpå köpte Helena in sig i verksamheten som därmed också flyttades till nya lokaler på Trädgårdsgatan i centrala Uddevalla. Lokalerna är charmiga, ljusa och trevliga, och som besökare känner man sig extra välkommen när dessutom Helenas och Catrins båda hundar kommer fram och hälsar.

Breda tjänster
Med en trygg ekonomipartner i ryggen läggs grunden till utveckling och lönsamhet i målmedvetna företag. Detta är man väl medvetna om i ER Konsult som erbjuder en bred palett med tjänster kring bland annat redovisning, bokslut, deklarationer, lönehantering och uppstart av företag. ER Konsult kan även bistå sina kunder kring budgetarbete, avvikelseanalyser, kalkylarbeten och nyckeltal.
– Vi skräddarsyr lösningar utifrån varje enskild kunds specifika önskemål och behov, I mångt och mycket handlar det om att effektivisera våra kunders arbete genom att ta fram optimala lösningar, inte minst med hjälp av olika programvaror, berättar Catrin Alfredsson.
Hon berättar vidare att ER Konsult förfogar över ett flertal i sammanhanget effektiva programvaror som underlättar såväl det egna som kundernas arbete.
– Vi jobbar i ett system som våra kunder i hög utsträckning kan nyttja, men härutöver arbetar vi ytterst flexibelt med att i bästa möjliga mån ta fram alternativa lösningar i de fall de egna inte täcker den enskilde kundens behov, förklarar Catrin.
Kunden kommer först
De flesta av ER Konsults kunder finns i närområdet, inklusive tillhörande kranskommuner. Helena och Catrin servar idag såväl små som stora bolag inom olika branscher, allt från hundpensionat och mindre butiker till större byggföretag.
– Våra kunder värdesätter den breda kompetens och stora kunskap vi besitter. Vår stående ambition är att effektivisera våra kunders ekonomifunktioner, samtidigt som vi värnar om att de alltid ska känna trygghet när de väljer att anlita oss. Hos oss står alltid kunden i fokus och vi ska fortsätta vara en kompetent samarbetspartner för regionens företag. Ett samarbete med oss gör att kunden sparar både tid och pengar, säger Helena Nilsson och uppmanar avslutningsvis intresserade företagare att ta del av mer information via ER Konsults hemsida, www.erkonsult.nu.
Research: Lars Bengtson
Text: Rebecca Peters & Örjan Persson