Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

EOT presenterar morgondagens elektrotekniska lösningar

Två medarbetare på Messecenter Herning.
Messecenter Herning har utvecklats till en efterfrågad och intressant aktör på den europeiska marknaden för mässor och mötesplatser. Den 7-9 maj arrangeras åter igen EOT, Electronics of Tomorrow, då ett hundratal utställare presenterar morgondagens elektrotekniska lösningar för en mängd olika branscher.

Electronics of Tomorrow har haft stort genomslag internationellt sedan mässan lanserades. Andelen utländska besökare och utställare har till exempel ökat med 41 procent bara sedan 2017.
– Det är en utveckling som vi givetvis är glada för. Vi ser att vårt arbete mot den nordiska marknaden nu börjar ge resultat, säger Mona Jakobsen som är projektledare för arrangören Messecenter Herning och Electronics of Tomorrow.
– Vi är inte bara en arrangör av fackmässor utan formar härutöver både mässor och evenemang som är öppna för alla besökare. Messecenter Herning ska vara en plats att synas på men också att ses och skapa långvariga affärsrelationer på.

Lättillgängligt och begripligt
Under perioden 7-9 maj 2019 går Electronics of Tomorrow av stapeln. 95 utställare är redan inbokade men det finns alltjämt några platser kvar för intresserade aktörer. Andelen svenska utställare har ökat med inte mindre än 200 procent, vilket kan förklaras av ett allt mer ökande intresse bland svenska företag och organisationer med framtidsfokus.
Electronics of Tomorrow, EOT, är den första elektrotekniska mässan i sitt slag i Skandinavien. Konceptet bygger på att utställaren, som kan vara allt från en maskintillverkare och produktutvecklare till programmerare, på ett lättförståeligt sätt ska kunna presentera sin verksamhet.
– Lättillgänglighet och begripligt är hela idén – besökaren ska inte behöva vara expert, det ska räcka med ett allmänt tekniskt intresse. Utställarna ska i sin tur till exempel kunna visa besökaren vad det är som får en maskin att utföra ett visst arbetsmoment, berättar Sissel Merrild Nielsen som tillsammans med Mona Jakobsen leder EOT, vilken förväntas slå rekord avseende både utställare och besökare.

Utbyter erfarenheter och bygger nätverk
Under tre intensiva dagar presenterar Messecenter Herning morgondagens elektrotekniska lösningar. Mässan har tillkommit på initiativ från branschen som under regelbundna mötesdagar och mindre konferenser insett behovet av att utforma en mässa som presenterar framtidens elektronik på ett publikt vänligt sätt.
– Vi har ända från början valt att hela mässans inriktning ska  bygga på att både utställare och besökare ska komma varandra nära och på så sätt kunna utbyta erfarenheter och bygga nätverk, säger Mona Jacobsen.
En rad stora företag medverkar för att göra EOT till en mycket intressant mässa och mötesplats. Bland de mest kända finns Danfoss utvecklingsingenjörer som deltar som både utställare och föreläsare under tre intensiva dagar. Den förra mässan innehöll fem olika konferensspår och årets mässa utökas med ett sjätte: Utveckling och Design.

Erbjudande till start-up-företag
Messecenter Herning har än en gång visat sin förmåga till nytänkande och offensivt utvecklande. Mona Jakobsen berättar:
– I år erbjuder vi några svenska start-up-företag att utan kostnad få ställa ut här på mässan. Tillsammans med IDA, som är en tvärvetenskaplig intresseorganisation och medarrangör till mässan, värderas ansökningarna från start-up-företagen, berättar Mona Jakobsen.
IDA är en sammanslutning av ingenjörer och tekniker som har till uppgift att samla dansk vetenskap och kunskap, tillvarata dessa och sprida dem vidare. Inte mindre än 25 start-up-företag finns idag med på utställarlistan. Intresserade svenska aktörer uppmanas att höra av sig.

Research: Bengt-Olle Persson
Text: Örjan Persson