Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Entreprenadföretag med stor yrkeskunskap

Lastbil från Rockys lämpar av last på ett bygge.
Rockys AB är entreprenadföretaget som utvecklas starkt i Göteborg, och både utökar fordonsparken och personalstyrkan. Med stora jobb för exempelvis Banverket och olika byggföretag, levererar de tjänster med hög kvalitet. Ett gediget engagemang tillsammans med en modern och miljövänlig maskinpark gör att många kunder hittar till Rockys.

Vi träffar Johan Friborg, som är VD och ägare på Rockys AB, i företagets lokaler i Marieholms industriområde i Göteborg. Rockys är ett entreprenadföretag som startades 2010, och som Johan Friborg tog över 2016 och då omorganiserade. Idag har företagets maskinpark vuxit betydligt.
– Rockys var ett mindre entreprenadföretag med uppdrag inom avfallshantering runt om i landet, och blev ett lokalt entreprenadföretag med Göteborg med omnejd som arbetsområde, berättar Johan.
I Marieholms Industriområde har företaget kontor i en pråm som ligger i Göta Älv. Johan tar emot i det flytande kontoret de haft sedan förra året, och berättar att han tidigare hade kontoret i sin bostad i Kålltorp i Göteborg, men att pråmen fungerar bättre och har blivit en oas. Han berättar om ett miljömedvetet företag i tillväxt.
– När jag tog över hade företaget en grävmaskin och två lastbilar i maskinparken. Nu har vi ett flertal fordon, bland dem Caterpillars, hjullastare från Volvo och lastbilar från Scania. Alla är nya, moderna och miljövänliga och följer de senaste kraven för Euro 6. Miljötänket finns alltid med och idag är det viktigt vara miljömedveten för att få jobben, det är helt enkelt något som kunderna efterfrågar, säger Johan.

Anställda med gedigen erfarenhet och stort engagemang
Rockys har idag åtta anställda och en omsättning på omkring 11 miljoner kronor. Här arbetar både kvinnor och män med att köra fordonen.
– Många av våra anställda har lång erfarenhet och mycket yrkeskunskap. Det är viktigt att ha ödmjukhet i entreprenadbranschen och att gå in och hjälpa varandra när det behövs. Många arbetar hårt, och då gäller det att stötta varandra, säger Johan och återkommer till vikten av engagemang i yrkesutövningen.
– Jag lever med jobbet. Det är ett dygnet runt jobb och man är alltid beredd att ställa upp för företaget.  Det är också därför som vi fått så gott rykte. Kunderna kommer till oss. Vi har inte behövt ha någon hemsida, många hittar oss ändå.

Stora uppdrag
Idag utför Rockys alla sorters entreprenadtjänster.
– Vi är med i hela processen, från grävning av husgrund till gjutarbeten. Vi vill ha kvalitet i hela ledet i de jobb vi utför. Vi projektleder också. När vi inte kan göra jobb själva hyr vi in tjänster från kollegor i branschen.
Rockys kunder är privatpersoner och mindre företag, och så är de underleverantörer. De får uppdrag av de större bolagen, till exempel NCC, Skanska och Banverket.
– Vi har fått ett stort uppdrag från Banverket som gäller Västlänken, och detta innebär att vi har mycket att göra de närmaste åren. Vi kommer att utvecklas och göra ytterligare investeringar i fler fordon och mer personal. Så det ser ljust ut, vi kommer att köra på, avslutar Johan Friborg.

Text: Carolina Fredriksson
Research: Lars Bengtsson