Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En viktig aktör när Mora utvecklas

Två medarbetare på Assemblin i Mora står framför en skåpbil.
När Mora och närområdet utvecklas spelar Assemblin en viktig roll. Inom området Elteknik erbjuder Assemblin heltäckande lösningar för allt från tele och data till automation och energioptimering – ett arbete som sträcker sig ända från idéstadiet till installerad lösning.

Assemblin utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation. Företaget är verksamt på ett hundratal orter i Sverige, Norge och Finland och sysselsätter totalt 57 000 anställda, varav 2 500 i Sverige. Med lokal närvaro och storföretagets resurser i ryggen blir Assemblin en komplett installations- och servicepartner. Arbetsinsatserna sträcker sig över allt från bostäder till kontor, shoppingcenter, idrottsarenor och industrier.

Verkar brett
Assemblin omfattar flera olika verksamheter, varav ett är Elteknik. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar inom området i form av exempelvis automation, säkerhet, el, tele, data och energioptimering. Man tar fram idéer, konstruerar lösningar, installerar och monterar, samt står för service och underhåll.
I Mora, närmare bestämt i lokalerna på Örjasvägen, träffar vi Fredrik Lindberg som är filialchef för Assemblin El sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka.
– Vi är totalt ett 40-tal anställda här i regionen, och tillsammans besitter vi mycket bred kompetens. Vi har dessutom utvecklat något av en lokal expertis när det kommer till jobb relaterade till kraftverk, vilket är något vi i mångt och mycket har erhållit efter att ha utfört jobb kopplade till vind- och vattenkraft på uppdrag av Fortum, berättar Fredrik.

Små och stora uppdrag
Assemblin i Mora servar inte bara aktörer på hemorten utan också i trakterna kring Älvdalen, Malung och Sälen. Man tar sig an både stora och små projekt i regionen och kommer gärna in tidigt i projekten för att kunna göra ett så tydligt avtryck som möjligt. I kundkretsen finns såväl företag som privatpersoner.
– Vi var till exempel involverade i byggnationen av både det nya hyreshuset i Tuvan och Moras nya brandstation, berättar Fredrik Lindberg.
Stora delar av uppdragen i regionen är dock kopplade till fjällvärlden. Bland nämnvärda projekt märks nyproduktion av 36 lägenheter i Hundfjället, ett projekt med lika många lägenheter i Stöten och nybyggnationen av nya Älvdalsskolan.

Research: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson