Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En viktig aktör när Halmstad utvecklas

Hus i Halmstad där Assemblin har jobbat.
När Halmstad och närområdet utvecklas spelar Assemblin en viktig roll. Inom områdena VS, el och tele samt ventilation erbjuder Assemblin heltäckande lösningar för allt från tele och data till automation och energioptimering – ett arbete som sträcker sig ända från idéstadiet till installerad lösning.

Assemblin utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation. Företaget är verksamt på ett hundratal orter i Sverige, Norge och Finland och sysselsätter totalt 5 700 anställda, varav 2 500 i Sverige. Med lokal närvaro och storföretagets resurser i ryggen blir Assemblin en komplett installations- och servicepartner. Arbetsinsatserna sträcker sig över allt från bostäder till kontor, shoppingcenter, idrottsarenor och industrier.

Utvecklingspotential
Assemblin i Halmstad omfattar flera olika verksamheter, varav ett är VS. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar inom området och omfattas till två tredjedelar av entreprenad och resterande del av serviceinsatser.
Martin Pohl är filialchef sedan fem år tillbaka. Han kan konstatera att verksamheten både har vuxit och utvecklats under senare år. I dagsläget sysselsätts 25 montörer och fem tjänstemän med ett upptagningsområde som sträcker sig från Falkenberg ned till Hallandsåsen och österut till Hyltebruk.
– Vi har bra beläggning ända fram till sommaren 2021, konstaterar Martin som ser möjligheter inom området VS.
– Servicedelen påverkas inte av konjunkturen, så där ser vi god utvecklingspotential. Vi vill stärka vår position, inte minst här i Halmstad med omnejd och fortsätta växa organiskt. Vi är en homogen grupp med duktiga montörer, vilket gör att vi har alla förutsättningar att lyckas. Vi samarbetar med El på projekten, ROT-renovering av 1 500 lägenheter och Villas Havsglimt i Skummeslöv. Vi är stolta över att ha fått medverka till Tegelbruket som välkomnar alla som kommer norrifrån till Halmstad där Tegelbruket möter upp med sina tre höghus om 330 lägenheter.

El & tele
Johan Eriksson är filialchef över El & tele där serviceinsatserna dominerar i förhållande till entreprenader.
– Vår servicesida är gedigen, men vi är styrda av marknaden där det överlag råder tuff konkurrens. Vi vill bli starkare på entreprenadsidan och vill nå ut ännu bättre till eftermarknaden, säger Johan som med andra ord har tydliga ambitioner.
Det handlar inte bara om verksamhetsmål, utan också om att forma en bra arbetsplats där människor trivs och dit drivna personer vill komma.
– Nyrekrytering är ett problem, medger han.
– Vi rekryterar personal från yrkeshögskola, vuxenutbildning, Kattegattgymnasiet och givetvis från marknaden.
Johan Eriksson berättar vidare att när Assemblin nu är ett heltäckande installationsbolag i Halmstad stärker det bolagets möjligheter att erbjuda marknaden helhetslösningar, vilket han tycker känns otroligt spännande och kul.

Ventilation
Inom området Ventilation jobbar Assemblin med skräddarsydda lösningar i en platt organisation. Avdelningen i Halmstad öppnades så sent som förra året och tar ett helhetsansvar kring olika projekt med allt från kalkyl, konstruktion, energi och projektledning till montage och injustering/driftsättning. Härutöver är man kompletta beträffande eftermarknaden.
Sju personer är verksamma under ledning av Ajhan Jejna. Han nämner genomförda projekt för bland andra Motor Halland, Steningeskolan och Mickedala Ridhus, utöver uppdrag för Falkenbergs kommun och landstinget.
– Våra kunder värdesätter den höga kvalitet och positiva prisbild vi representerar. Vi har ett stort förtroende hos våra kunder, säger Ajhan som sätter stort värde på laganda och en god företagskultur.
– Vi vill växa organiskt och på sikt även anställa fler. Vi umgås också med planer på att starta en konstruktions- och kalkylavdelning här i Halmstad, berättar Ajhan Jejna.

Research: Peter Hägg
Text: Örjan Persson