Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En viktig aktör kring svensk vindkraftsutbyggnad

När vindkraftverk ska byggas och installeras är det mikaEL Rosberg AB man kontaktar. Mikael ligger bakom en stor del av utbyggnaden av telekomnätet i Sverige men har numera valt att specialisera sig och företaget på vindmätning. Med rätt utrustning kan man kartlägga exakt i vilken riktning man ska bygga.

VI träffar Mikael Rosberg hemma i Kågeröd där bolaget mikaEL Rosberg AB har sin bas.
– Vi har haft hela världen som arbetsfält, berättar Mikael och syftar då på alla mastjobb som man utfört runt om i världen sedan starten.
Mikael bildade bolaget redan 1999 och hade då bra kontakter med Ericson utomlands gällande den stora telekomboomen.
– Vi gjorde stationer, master, växlar, ja allt som skulle installeras runt just masterna. Som mest var vi 48 anställda och vid vissa tillfällen även en del inhyrd personal, minns Mikael.
Runt 2006 började han flytta hem verksamheten då han ansåg att det började bli alltför många aktörer på marknaden.
– Vi kom tillbaka till Sverige vid en ganska bra tidpunkt. Utbyggnaden på landsbygden här i Sverige tog fart och vi jobbade med utgångspunkt från Helsingborg upp till Stockholm med mastbyggnation, kablage och tillhörande kringutrustning. NCC var vår uppdragsgivare i början, sedan började vi arbeta med danska Ramboll mer och mer, och det är också i nuläget vår huvudsakliga uppdragsgivare, berättar Mikael.

Vindmätning
Idag jobbar mikaEL Rosberg AB uteslutande med vindmätning, vilket innebär att man reser förberedande master och torn för mätningar inför olika vindkraftsprojekt. Master definieras med att de har stag till marken, medan torn är helt fristående.
– Det handlar om att mäta vindriktning och vindhastigheter för att vindkraftverken ska kunna jobba så effektivt som möjligt. Dessa förberedande mätningar körs under exempelvis ett helt år för att man ska kunna fastställa hur vindarna blåser och hur de olika projekten ska installeras, förklarar Mikael Rosberg.
Idag har mikaEL Rosberg AB monterat master från Skåne upp till Trondheim. Just i Norge har vindmätningar ökat, och mellan Kristiansand till Trondheim har det blivit en hel del installationer under senare tid.
– I Norge försöker man hitta alternativa energilösningar till oljan, vilket är bra ur miljösynpunkt, och givetvis vill vi vara med på den resan, säger Mikael.
EON och BayWa i Malmö, som arbetar mycket med drift och underhåll av vindkraftverk, är två av mikaEL Rosbergs uppdragsgivare.
– Utvecklingen har gjort att vi mer och mer går mot serviceinsatser på redan installerade master. Driftstopp kostar mycket pengar och där kan vi med vår expertis säkerhetsställa att alla enheter fungerar dygnet runt. Då tillgängligheten inte alltid är den bästa har vi både skotrar och fyrhjulingar att tillgå för att snabbt kunna hjälpa våra beställare, upplyser Mikael.

Egen energikälla
mikaEL Rosberg AB har även tagit fram en egen energikälla, CompactPowerPack, som är en datorstyrd enhet med generator som man både säljer och servar.
– Det är inte alltid så lätt att få fram ström till alla master, så därför har vi konstruerat  en ”energilåda” som vi är mycket stolta över, säger Mikael.
Den mäter endast 1 200 x 1 200 millimeter och väger cirka 400 kilo, vilket  är helt okej för transporter ut till master som står otillgängligt.
– Vi levererar dessa i tre olika effektstorlekar och har fått en hel del förfrågningar  på just denna konstruktion. Vi tror och hoppas mycket på denna lösning inför framtiden, säger Mikael Rosberg.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson