Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En stark partner för en effektivare produktionsprocess

I kontraktstillverkaren Orbit One AB vågar man tänka utanför boxen. Företaget är en expert på att ta fram lösningar för alla typer av produkter i form av effektiva produktionslösningar genom hela värdekedjan.
– Vi erbjuder kunderna en helhetslösning – från support vid ritbordet till eftermarknad och service, säger Mattias Lindhe, VD på Orbit One.

Orbit One AB, med verksamhet även i Stockholm, Ryssland och Polen, har satt Ronneby på kartan. Förra året fick företaget pris från det lokala näringslivet för sin förmåga att verka internationellt.
– Vi är idag en av de större aktörerna på den skandinaviska marknaden i vår bransch med tillverkning på alla nämnda ställen och med huvudkontoret här i Ronneby. Trots att vi är så pass stora jobbar vi med en platt organisation och en liten ägarskara, vilket gör oss mycket flexibla, säger Mattias Lindhe, VD på Orbit One AB.
I Orbit One brukar man benämna sig själva som ”kontraktstillverkaren som utmanar det konventionella sättet att tänka”.
– Man kan säga att vi tar fram tillverkningslösningar för alla slags produkter, som i de flesta fall innehåller någon form av elektronik. Det kan handla om fartkameror, mjölkanläggningar, nätverksväxlar eller pumpar, vilket gjort att produkter tillverkade hos Orbit One idag finns överallt i världen. Vi kan antingen bygga helt färdiga produkter eller en färdig lösning, inklusive mjukvara, som kunden själv monterar i sin egen slutprodukt, förklarar Mattias.

Långsiktiga lösningar
Med rötterna i telekomföretag som Ericsson och Nokia har Orbit One lång erfarenhet av tillverkning. Det har gett företaget unik kompetens för att möta kraven på högteknologiska lösningar. Här, liksom beträffande andra typer av lösningar, handlar det om helhetsåtaganden där man i ett nära samarbete med kunden resonerar sig fram till vad som blir den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.
– Vi tror på långsiktiga lösningar med maximerad produktlivscykel och låga underhållskostnader. Därför är vi ofta delaktiga i ett tidigt stadium av produktutvecklingen. Vi kan också förkorta ”time-to-market” genom prototyptillverkning, snabb återkoppling och effektiva inköp. Det handlar helt enkelt om att skräddarsy effektiva produktionslösningar genom hela värdekedjan, och på så sätt alltid kunna leva upp till våra kunders högt ställda krav och förväntningar, säger Mattias Lindhe.

”Affärer med hjärtat”
Han menar att OrbitOne fungerar mer som en partner. Ett jordnära företag, är ett begrepp han gärna använder när han förklarar vikten av att komma under kundens skal och förstå dennes behov. Orbit One gör, menar han, affärer med hjärtat.
– Vår platta organisation skapar snabba beslutsvägar, oftast direkt vid bordet, utan att man behöver vända fram och åter. Vi erbjuder helt enkelt kunderna en helhetslösning – från rådgivning vid ritbordet och idé till eftermarknad och service. Härutöver kan vi även erbjuda viss lagerhållning i syfte att korta kundernas leveranstider, upplyser Mattias.
Orbit One anlitas idag av många av Sveriges riktigt stora företag. Man jobbar med alla nödvändiga certifikat och kan på så sätt jobba med i princip alla branscher.
– Vid tillverkning inom exempelvis medicin, automotive, olja och gas, aerospace och försvar är säkerhet och låg felfrekvens oerhört viktigt. Hög tillförlitlighet innebär för oss att det finns litet eller inget utrymme för fel. Det tummar vi aldrig på, avslutar Mattias Lindhe.

Research: Patrik Hogland
Text: Örjan Persson