Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En stark leverantör till svenska infrastrukturprojekt

Benders är för de allra flesta liktydigt med högkvalitativa takpannor, men samtidigt är Benders en stor leverantör av produkter i natursten, betong och tegel till många av landets infrastrukturprojekt. Enheten i Åstorp är med sitt utmärkta geografiska läge en av dessa.

Benders är idag en av de ledande nordiska leverantörerna av produkter i natursten, betong och lertegel. Med sitt breda utbud erbjuder man produkter inom sortimenten Tak, Mark, Natursten, Infrastruktur samt Grund och vägg.
Vi träffar Niklas Zellner, produktansvarig för Benders sortiment mot infrastruktur och projekt samt tillförordnad fabrikschef för anläggningen i Åstorp.
– Det var här alla element till tunneln genom Hallandsåsen producerades av Skanska-Vinci, berättar Niklas.
– De byggde anläggningen enbart för detta, den stod klar 2005 med egen järnvägsanslutning för snabb och enkel leverans. Även tillgången på sand och närheten till befintlig krossanläggning bidrog till att bygget hamnade just här, fortsätter han.
Benders tog över anläggningen 2011 och levererade då alla kabelkanaler till tunnelbygget vid Hallandsåsen. Efter diverse ombyggnader invigdes Benders logistikcenter i Åstorp den 25 april 2013.
– Vi är fortfarande ett stort logistikcenter för Benders alla produkter tack vare vårt läge och tillgång till järnvägsspåret som idag har trafik flera gånger i veckan. Vår huvudsakliga inriktning är dock produkter för infrastrukturprojekt.

Hög kapacitet
I Åstorp förfogar Benders över 30 000 kvadratmeter lageryta samt ytterligare 5 000 kvadratmeter under tak. Den intilliggande fabriken med tillhörande betongstation har en produktionskapacitet på 120 ton per timme.
– Idag producerar vi cirka 200 ton per skift, så här finns med andra ord resurser för framtiden, konstaterar Niklas Zellner.
Man producerar i huvudsak för väg- och järnvägsprojekt i regionen, framför allt L- och T-stöd i olika storlekar, vilket man är störst i Sverige på just i Åstorp. Man levererar också kundspecifika produkter för olika projekt, till exempel ledningskulvertar till ESS i Lund, tunnelbarriärer till Uddevalla och läktare till Stockholm.
– Anläggningen här i Åstorp ska leva vidare och växa, säger Niklas.
– Vi utvidgar produktsegmenten ytterligare och behöver rekrytera uppemot fem fabriksarbetare för betong under 2018. Vi är unika med egen järnväg och eget tåg, som lastar upp till 1 200 ton på området för snabba och miljövänliga transporter. Tillsammans med närheten till E6, E4 och hamnar gör det att vi snabbt kommer ut till våra kunder.
Niklas har stenkoll på marknaden och ser nya spännande projekt i pipelinen hela tiden.
– Fehmarn-Bält-projektet, det vill säga den kommande tunneln med motorväg och järnväg mellan Rödby och Puttgarden, ska bli väldigt spännande att följa i framtiden, och förhoppningsvis även vara delaktigt i. Förbifart Stockholm är ett annat större projekt, så det finns att räkna på, konstaterar Niklas.

Marknadsfokus
Benders har idag tillverkning i Sverige, Norge, Tyskland och Grekland samt försäljningsenheter i Estland, Lettland, och Finland. Huvuddelen av kunderna finns i norra Europa. I Sverige ligger Benders takpannor i betong på sex av tio hus.
– Vi blickar hela tiden framåt och arbetar idag med 3D-modeller där alla element är inritade. Det gör att även alla detaljer framkommer med stor noggrannhet. Vi erbjuder dessutom montage, i regel genom egen totalentreprenad. Vårt framtids- och marknadsfokus gör att Benders även framöver kommer att vara en spelare att räkna med när det gäller produkter och lösningar för morgondagens infrastrukturprojekt, säger Niklas Zellner.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson