Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En stark konsultpartner för svensk industri

Medarbetare på Komab Industriteknik.
Såväl lokala enmansföretag som internationella koncerner har i Komab Industriteknik AB en komplett teknikkonsult inom mekanik och automation. Komab tar ett helhetsansvar från idé till färdig lösning och kan ikläda sig ett flertal olika roller beroende på projekt, allt från kompetens- och resursförstärkning till projektadministratör.

Komab Industriteknik har sina rötter i 70-talet och drivs i nuvarande form sedan 2004. Bolaget är en del av Högkammen-koncernen och har specialiserat sig på kompletta teknikkonsulttjänster med egna eller samarbetande resurser i alla skeden från idé till leverans.
– Vårt fokusområde är att bidra med hög teknisk kompetens inom mekanik och automation via såväl resurskonsulting som helhetslösningar. Det förstnämnda innebär att vi till exempel hyr ut personal till företag inom mekanik och automation. Den delen av vår verksamhet är i huvudsak lokal med kunder företrädesvis i Västerbotten. Här blir vi anlitade att göra konstruktionsunderlag, ritningar med mera, och i många fall bistår vi också med projektledning, upplyser Anders Edström, VD i Komab Industriteknik AB.

Lokalt och internationellt
Komab erbjuder kompletta helhetslösningar kring maskiner eller hela anläggningar, inte minst för stålindustrin.
– Vi står för allt från idéutveckling till driftsatt produkt eller anläggning, men också för eftermarknaden med reservdelar, ombyggnationer och nödvändiga kompletteringar, säger Anders och tillägger att Komab servar allt från lokala enmansföretag till svenska och internationella koncerner. I Sverige har man många återkommande kunder, bland andra Alimak Hek, Boliden Mineral, Ursviken Technology, Renholmen AB, SSAB, Ovako och Uddeholm Tooling. Den starka bredden är, enligt Anders, en tydlig konkurrensfördel.
– Vi kan arbeta lokalt som kompetens- och resursförstärkning för bygdens företag, regionalt som projekt- och anläggningsleverantör, samt internationellt som projektadministratör och marknadsförare. Vi har lång erfarenhet av det vi gör och stor kompetens inom våra olika arbetsområden. Vi säljer kunskap i form av kompletta lösningar, det är ett vinnande koncept.

God utveckling
Anders Edström kan se tillbaka på många år då Komab haft en god utveckling, och enligt honom finns det inga tecken på någon avmattning i efterfrågan på bolagets lösningar.
– Hela regionen utvecklas och liksom många andra ser vi etableringen av den nya batterifabriken som oerhört positiv. Den genererar nya förfrågningar hos leverantörer och entreprenörer, men också underleverantörer och underentreprenörer. I det avseendet är förstås tillgång till kompetent personal av yttersta vikt för både vår och hela regionens utveckling, avslutar Anders Edström.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson