Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En stark aktör kring ett hållbart samhällsbyggande

Rejlers är en betydande aktör när det handlar om svensk samhällsbyggnad. Med professionella insatser inom bygg och fastighet, energi, industri, telekom och infrastruktur jobbar man brett på flera plan mot det övergripande målet att hela tiden verka för moderna, energieffektiva lösningar för ett hållbart samhälle.

Vi besöker Rejlers Sverige AB:s kontor i Sundsvall där vi träffar gruppchef Jonny Andersson som med stor kunskap och ett förflutet i en annan konsultfirma rekryterades till Rejlers för ungefär två år sedan. Han beskriver Rejlers som ett konsultföretag som arbetar med långsiktiga lösningar för sina kunder, och som jobbar med ambition att förse sina kunder inom både privat och offentlig sektor med innovativa och energioptimala lösningar. Rejlers ska vara en långsiktig partner när det gäller att bygga ett hållbart samhälle över generationer.

På bred front
Jonny lyfter fram fyra huvudsakliga branschområden där Rejlers dagligen står för väsentliga insatser; Technology, Energy, Building och ICT. Inom det förstnämnda kännetecknas bolagets uppdrag av modernisering och effektivisering av tillverkningsprocesser, produktionsanläggningar och produkter.
– Vi vänder oss i huvudsak till industrin där det kan handla om allt ifrån CE-märkning och konstruktion till projektledning och automation. Vi utgår alltid från kundens situation och behov, berättar Jonny Andersson.
Inom området Energy erbjuder Rejlers tjänster i alla led av energiförsörjningskedjan, från produktion via distribution till förbrukning. Man finns med hela vägen från förstudier till konstruktion och drifttagning.
– Här arbetar vi mycket med långtidskontrakt, inte minst med statliga myndigheter men också med aktörer från den privata sektorn. Många av våra kunder finns inom elkraft där vi jobbar med beredning, lokalnät, projekt- och byggledning samt entreprenadbesiktning. Våra kunder är i princip samtliga stora kraftbolag, och vi arbetar också med vattenkraft, säger Jonny.
Affärsområdet Building kretsar kring allt som har med fastigheter att göra, till exempel el, ventilation, larm, bygg och projektledning. Kunder är myndigheter och lokala fastighetsägare.
När det gäller ICT handlar mycket om fiber. Rejlers bistår kunder med sajtanskaffning och projektutbildning för utbyggnation av mobilnät. Det kan också handla om entreprenadbesiktningar och garantibesiktningar för mobila basstationer.
– Skanova och Telia är våra största uppdragsgivare och här i regionen samarbetar vi också mycket med Telenor. Vi hjälper också Trafikverket och olika andra statliga myndigheter, berättar Jonny Andersson.

Långsiktiga kundrelationer
Genom åren har Rejlers servat kunder inom ett flertal olika branscher och segment. Trafikverket, Dala Energi, E.ON, Telia, Permobil och Kubal är bara några av dem.
– Vi strävar hela tiden efter nära och långsiktiga kundrelationer. Vi jobbar professionellt och utgår alltid från kundens bästa. Genom att kontinuerligt kunna erbjuda den bästa kompetensen och professionellt utförda arbetsinsatser bidrar vi till våra kunders utveckling, avrundar Jonny Andersson.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson