Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En specialist på modern flödesteknik

Medarbetare på Lyma Kemiteknik arbetar med maskin.
Lyma Kemiteknik har genom decennier arbetat med extrema industriapplikationer. Företaget levererar allt från pumpar och rörsystem till ventiler och tankar, och står därmed för kostnadseffektiva helhetslösningar kring modern flödesteknik, även i de mest utsatta industrimiljöerna.

Lyma Kemiteknik är ett specialistföretag inom området flödesteknik och har sitt säte på Virvelvägen i Arlöv. Sedan starten 1979 har bolaget vuxit till att bli en av de ledande leverantörerna av flödesteknik till korrosiva och svårhanterliga applikationer, främst inom processindustrin. Lyma levererar ett omfattande sortiment av pumpar, rörsystem, ventiler och tankar samt alla relaterade tillbehör.
– Vi tillhandahåller helt enkelt det kompletta flödet som klarar de allra tuffaste applikationerna i de mest aggressiva industrimiljöerna, berättar Thomas Jensen, försäljningschef på Lyma Kemiteknik.
Han fortsätter:
– Vår kompetens säkerhetsställs genom personalens långa erfarenhet inom området samt vår kunskap om de problem och krav våra kunder har. Vi är dessutom medlemmar i Kimab (Korrosionsinstitutet) där det finns ett engagemang som ger oss den tätposition vi har när det gäller materialkunskap inom korrosiv flödesteknik.

Bred målgrupp
Lyma Kemitekniks ägare, Indutrade, marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster inom utvalda specialområden med högt teknikinnehåll. Lyma ingår i affärsområdet FlowTechnology, som är ett av koncernens fyra affärsområden.
– Vi är aktiva inom kem- och pappersindustri, stål- och gruvindustri samt även inom energisektorn. Vår expertis med över hundra års erfarenhet gör oss till experter för transport av kemiska och andra frätande, korrosiva medel som våra kunder använder i sina processer, säger Thomas.
Namnet Lyma är hämtat från företagets grundare, Björn Lyden och Jonas Martin, som redan från början hade fokus mot den kemiska industrin. Idag sysselsätts ett 20-tal anställda i verksamheten som i huvudsak riktas mot de svenska, norska och danska marknaderna. Huvudkontor, verkstad och lager ligger i Arlöv, men bolaget finns även representerat i Gävle och Luleå, samt i både Norge och Danmark. SSAB, Stora, Kemira, Boliden samt de flesta pappersbruken i bolagets upptagningsområde ingår i den breda kundkretsen.

Höga kvalitetskrav
I en verksamhet som omfattas av så pass höga kvalitetskrav som i Lyma Kemiteknik gäller det förstås att använda sig av tillförlitliga produkter. Därför företräder man bara de tillverkare som är ledande inom sina respektive områden, och som uppfyller de höga krav som Lyma ställer, vilket innebär leverantörer från Japan, Tyskland, USA och Baltikum.
– Det är vi som är idésprutan när det kommer till att ta fram nya lösningar inom vårt gebit. Miljökraven höjs, dokumentationen blir allt viktigare och vi vill ju lämna en hållbar värld till våra efterlevande, säger Thomas som själv har mer än 30 år bakom sig i branschen och ett förflutet som säljansvarig på Lyma sedan nio år tillbaka.
Just nu verkar Lyma Kemiteknik inom sopförbränning där företagets produkter förbättrar rensning/tvättning av röken så att utsläppen i stort sett blir noll. Thomas Jensen spår också att sjöfartsnäringen i allt högre utsträckning kommer att tvingas se över sina utsläpp och i många fall reducera dessa med Lymas lösningar.
– Vår ambition är att hela tiden höja vår kunskapsnivå, utnyttja den kompetens vi har och på så sätt säkerställa en konstant hög kvalitet på det vi levererar. Det skapar i sin tur en bredd som gör att vi alltid är redo att ta oss an nya utmaningar.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson