Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En samarbetspartner med heltäckande sortiment

Derome är ett familjeägt företag med en lång historia och en vision om att vara det självklara valet för sina kunder. Företaget har verksamhet inom sex affärsområden. Derome Bygg & Industri erbjuder sina kunder allt de kan tänkas behöva i form av material, men ser även sig själva som en partner till sina kunder, som man hjälper hitta jobba och samarbetspartners, vilket kanske är precis vad som behövs i dessa osäkra tider i byggbranschen.

Derome etablerades redan 1946 och har sedan dess utvecklats till en koncern med ett unikt koncept beträffande bygg- och industrivaror. Derome är fortfarande familjeägt och drivs av tredje generationen. Korta beslutsvägar och en tydlig vision om att arbeta tätt med sina kunder är en del av företagets DNA.
– Vi sitter gärna nära våra kunder tidigt i projekten för att kunna hitta synergier. Vi har en kompetens inom bolaget med många nischer som är bäst på just deras områden, säger Patrik Boström, som är platschef på Derome Bygg & Industri i Mariestad.

Derome har delat upp sin verksamhet i sex affärsområden. Derome Bygg & Industri är en av dessa affärsenheter. Här kan aktörer inom bygg- och industribranschen hitta allt material de kan tänkas behöva. Derome har egna sågverk och även ett eget hyvleri.

Nära relationer
När vi frågar Patrik vad som skiljer Derome från andra aktörer i branschen, uttrycker han visserligen stolthet över det breda sortimentet och välfyllda lagret, men han återvänder snart till att prata om de nära relationerna till kunderna.
– Vi vill vara det självklara valet för våra kunder. Medarbetarna, som är filialens hjärta, ska vara synliga och tillgängliga för våra kunder. Det är den nära relationen och personliga kontakten som verkligen gör skillnad, säger Patrik.

Derome har starka kundrelationer med många små företag. Inför 2024 har man planer på att göra investeringar. Man är redan involverade i att hjälpa sina kunder att hitta jobb och samarbetspartners, vilket är något som verkligen behövs i dessa tider, när byggbranschen är hårt drabbad av lågkonjunkturen.

Logistik
Logistik är en oerhört viktig aspekt av verksamheten. Derome är självförsörjande med egna lager och ett eget åkeri för att säkerställa leveranser. Derome tar sitt miljöansvar på stort allvar. Deras kranbilar är fossilfria och inom koncernen har de satt ambitiösa mål om att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030.
– Logistik och plock är avgörande för att kunna leverera snabbt och effektivt. Kunderna kan förvänta sig att deras beställningar kommer snabbt, antingen nästa dag eller till och med samma dag som beställningen görs, säger Patrik.

Patrik avslutar med att betona Deromes drivkraft; man är alltid i ständig rörelse och strävar efter långsiktighet och ansvarstagande.
– Vi är angelägna om att förenkla och digitalisera kundens vardag och utvecklar webshoppen ständigt för att underlätta beställningsprocessen, avslutar Patrik.

Intervju: Lukas Fernholm
Text: Andreas Ziegler