Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En problemlösare och hjälpande hand i en komplicerad transportbransch

Att lösa en transport kan för många företag förefalla krångligt. Lösningen stavas Silent Transport som verkar i rollen som en komplett logistikkoordinator för såväl enmansföretag som stora koncerner. Silent Transport tar fram den mest optimala transportlösningen för varje behov och ser till att varor fraktas från punkt A till punkt B, oavsett var i världen.

Vi träffar Pierre Jensen som 2010 startade Silent Transport tillsammans med hustrun Elisabet. Han har ett gediget förflutet i transportbranschen som han i många fall upplevde som lite stökig. Med utgångspunkt från sina egna erfarenheter och sitt breda kontaktnät beslöt han sig för att skapa en global aktör.
– Vårt företagsnamn signalerar att vi är en tyst partner – när inget hörs från inblandade parter i samband med ett transportuppdrag fungerar i regel allt som det ska. Många upplever att det är problematiskt och krångligt att boka och genomföra transporter, inte minst ansvariga på de större bolagen. Där kan vi vara en problemlösare, säger Pierre Jensen.

Vinner i längden
Silent Transport fungerar som en komplett logistikkoordinator som syr ihop effektiva transportlösningar, präglade av service, kvalitet och kostnadseffektivitet. Det handlar om att förenkla för kunderna så långt det är möjligt.
– Kunden behöver bara informera oss om vad som ska skickas och vart så syr vi ihop en optimal lösning. Det är bara att ringa eller maila oss så löser vi allt. Vi jobbar med alla möjliga transportslag, vi kan stå för packning och så vidare, och gör allt för att frakta varorna från punkt A till punkt B så snabbt och smidigt som möjligt, säger Pierre Jensen.
Han framhåller bredden, kunskapen och det stora kontaktnätet som företagets främsta styrkor och orsaker till dess framgångar. De är inte billigast i branschen, men tack vare den höga kunskapsnivån och långa erfarenheten kan de alltid ta fram både tids- och kostnadseffektiva lösningar som gör att företagets kunder vinner i längden. Enkelheten är något de står stolta bakom.

Presidentens helikopter
Silent Transport vänder sig till såväl enmansföretag som stora koncerner.
– Om en kund vill skicka ett hundratal paket på regelbunden basis eller frakta ett tåg från Sverige till Japan kan vi stå till tjänst. Det brukar bil en hel del speciallösningar, vi har till exempel löst transporter för Kenyas presidents helikopter från Sverige till Kenya och för kaptenshytter på containerfartyg. Vi har också samordnat transporter av delar till ett kärnkraftverk i Kina från flera aktörer i olika länder. Bara fantasin sätter gränser för vad vi kan lösa, säger Pierre Jensen.
Han berättar att Silent Transport har jobbat med aktörer inom bland annat stålproduktion, läkemedel, offshore och automation. Alla branscher är välkomna att ta del av bolagets breda koncept.
Silent Transport driver även systerbolaget Silent Air & Sea och är även verksamt i Storbritannien och Norge. Tack vare fokus på att bygga långsiktiga relationer har man format en krets med många lojala och återkommande kunder.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson