Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En problemlösare inom plastkonstruktion

Problemlösning är Jelmtech Produktutveckling AB:s specialitet. Det välrenommerade Örkelljungaföretaget är en expert på plastkonstruktioner men besitter även bred kunskap om material som aluminium och tunnplåt. Med fokus på nytänkande, kreativitet och engagemang tar man fram skräddarsydda lösningar för företag i en mängd olika branscher.

Teknikkonsultföretaget Jelmtech Produktutveckling AB bildades 1995 och har sedan dess utvecklats till dagens specialist inom modern plastkonstruktion. Härutöver besitter man också omfattande kunskap kring andra material, såsom tunnplåt, strängbesprutad aluminium och formgods.
Vi träffar VD Carl-Fredrik Emilsson på kontoret som är beläget på Hässleholmsvägen i Örkelljunga med en fantastisk vy över Hjälmsjön. Han berättar att det var Staffan Viebke och Karl-Erik Philipsson som grundande bolaget.
– Kalle var egenföretagare och jobbade med Staffan på Eljo i Båstad. Kalle hade gott om kunder, men inte kapaciteten, så tillsammans startade de Jelmtech. Eljo var till en början en av de stora kunderna för vilka Jelmtech utvecklade artiklar, berättar Carl-Fredrik.
Kring 2005 anställdes de första specialisterna för hållbarhetsberäkning och därefter specialister för simulering av formsprutningsprocessen. Idag sysselsätts även industridesigner som bistår kunderna från idé till önskad slutprodukt.
– Ofta har kunden en kravspecifikation och utifrån den skapar vi funktions- och designkoncept för att sedan gå vidare med konstruktion och ritningar, förklarar Carl-Fredrik.

Noggranna kvalitetskontroller
Carl-Fredrik har varit Jelmtech troget sedan 2001, då som konstruktör, därefter som projektledare och marknadsansvarig. VD-rollen har han haft sedan två och ett halvt år tillbaka.
– Det känns bra att ha vandrat den vägen, det har gett mig en bra inblick i hur de olika processerna fungerar och härigenom kan jag snabbt sätta mig in i arbetet och vara delaktig i vår fortsatta utveckling, säger han.
Jelmtech jobbar med lösningar för allt från husgeråd till avancerad medicinteknik, det mesta i form av volymprodukter som tillverkas via formsprutning. Förr testade man produkterna fysiskt, men idag kan man via företagets CAD-system kontrollera att produkternas hållbarhet motsvarar kundernas högt ställda krav.
– Allt som händer under produktionsprocessen kan vi simulera genom våra programvaror. Tack vare dessa, ibland i kombination med kundens egna system, kan vi kontrollera att vi klarar alla certifieringar och all dokumentation som krävs för att produkterna ska bli godkända, säger Carl-Fredrik.
Han framhåller Jelmtechs ambition att vara Sveriges bästa företag för konstruktion av plastdetaljer. Tack vare ett utbrett samarbete med kollegor och partners kan man alltid ta fram en optimal lösning som exempelvis inkluderar både elektronik och mjukvara. Vissa prototyper bygger man själva medan andra utformas tillsammans med betrodda partners. Kundkretsen finns företrädesvis i södra Sverige, men till viss del även i norr samt även i Norge.

Blickar framåt
Jelmtech produktutveckling sysselsätter idag 28 anställda. Nu söker man personal för ytterligare fyra tjänster med specifik kunskap inom företagets gebit. Carl-Fredrik Emilsson kan se tillbaka på många framgångsrika år och blickar även framåt med tillförsikt.
– Sverige går för högtryck och då skapar företagen fler och nya produkter. Vi har satsat stora resurser på en bredare kundbas, vilket krävs eftersom vi har en lång införsäljningstid. Den kan ibland sträcka sig över flera år eftersom vi jobbar med produkter som våra kunder ska kunna använda under lång tid framöver. Samtidigt jobbar vi ständigt med förbättringar i den befintliga tillverkningsprocessen för att öka produktionen och minska kostnader. Det är en filosofi vi jobbar efter för såväl oss själva som för våra kunder, avslutar Carl-Fredrik Emilsson.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson