Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En pålitlig servicepartner till industrin

Medarbetare från Nymölla Industriteknik arbetar i en fabrik.

Såväl små som stora industrier har i Nymölla Industriteknik en pålitlig helhetsleverantör av service- och reparationstjänster. Montage, service och underhåll på plats hos kunden såväl som i den egna verkstaden präglar konceptet som bland annat också innefattar svets- och smidesarbeten. rörinstallationer, skärande bearbetning och läcktäckning under drift.

Nymölla Industriteknik, eller Ntec som man allmänt säger, startades av Andreas Björkqvist 2015. Han drev till en början verksamheten på egen hand, men fick lov att bredda såväl verksamhet som personalstyrka, och i takt med ökad efterfrågan förvärvades också Göinge Arnimek AB. Sedan två år tillbaka utgår båda verksamheterna från verkstaden i Hanaskog. Denna utgör kärnan i verksamheten, vilken kretsar kring maskintillverkning, service- och reparationsinsatser för både små och stora industrikunder.
– Vi ser oss som en helhetsleverantör och jobbar med montage, service och underhåll såväl ute hos kund som i vår egen verkstad. Vi tillverkar många reservdelar, inte minst till kunder inom process- och livsmedelsindustrin. I dessa branscher figurerar det en hel del maskiner och utrustning som börjar bli till åren, vilkas reservdelar i regel omfattas av långa leveranstider. Där kan vi göra en väsentlig insats, säger Andreas Björkqvist.

Stark bredd
Ntec står för en intressant bredd. Konstruktion, montagearbeten, laseruppriktning, balansering och vibrationsmätning är bara några av de tjänster man erbjuder, och härutöver kan man åta sig alla typer av svets- och smidesarbeten för industrin, liksom vid bygg- och infrastrukturprojekt. Ntec utför också de flesta typer av rörinstallationer, såsom livsmedelsrör, industrirör, tryckkärl och processledningar, från idé till konstruktion och installation. Skärande bearbetning i form av svarvning, fräsning, kapning och vattenskärning är en annan av Ntecs specialiteter, liksom tillverkning och renovering av industriella komponenter, stålkonstruktioner och maskinutrustning.
– Vi är dessutom en för många självklar servicepartner i samband med haverier. Vi jobbar också mycket med planerade stopp inom pappers- och massaindustrin, men även inom kemindustrin, då vi snabbt kan rycka in med 15-20 personer för att stoppet ska bli så kortvarigt som möjligt, upplyser Andreas Björkqvist och tillägger att Ntec åtar sig både små och stora uppdrag.

Samarbetar med skolorna
Ntec kan också utföra läcktäckning under drift på de flesta typer av medier, såsom ånga, kemikalier, vatten, gaser och vakuum, vilket gör att kunden slipper driftstopp, samtidigt som utsläpp av miljöfarliga ämnen minimeras,
Ytterligare en del av Ntecs verksamheter är tillverkning av maskiner åt livsmedelsindustrin, företrädesvis transportörer. De har bland annat tillverkat en maskin som avlägsnar fett från friterade chips på uppdrag av Rosenqvist Food Technologies och som sedermera ska skickas till Portugal.
Efterfrågan på Ntecs tjänster ökar stadigt, vilket innebär att den i dagsläget 25 man starka personalstyrkan lär behöva kompletteras framöver.
– Det finns alltid utrymme för duktig personal. Vi har ett samarbete med skolor som Österängskolan i Kristianstad och Ekebackeskolan i Osby, som är duktiga på sina svetsutbildningar. Här finns framtidens arbetskraft, avrundar Andreas Björkqvist.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson