Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En modern och målmedveten stadsutvecklare

Brunt hus av Klövern.

Närhet och engagemang utgör den stående värdegrunden i fastighetsbolaget Klövern. Klövern bidrar till stadsutveckling i landets tillväxtregioner genom skapandet av attraktiva och hållbara miljöer för såväl företag som enskilda individer. Det gäller inte minst Klövern i Linköping.

Fastighetsbolaget Klövern bildades i Nyköping för snart 20 år sedan och har sedan dess utvecklats till en ledande stadsutvecklare i landets tillväxtregioner med ett totalt fastighetsvärde om 57 miljarder kronor. Idag sysselsätter bolaget 300 anställda och finns representerat på sammanlagt elva orter, uppdelade i fyra regioner, varav en är Region Öst. Mikael Forkner är regionchef med ansvar för Klövern i Linköping, Norrköping, Nyköping och Kalmar.
– Vi äger och förvaltar våra egna fastigheter i form av framför allt kommersiella lokaler, såsom kontor, butiker och restauranger, men även skolor. Bara här i Linköping finns fem skolor i våra fastigheter, berättar Mikael Forkner och tillägger att Klövern på senare tid även har börjat satsa på bostäder.

Bygger bostäder tillsammans med Hyresbostäder
Ett exempel på detta är Kopparhusen i Norrköping där Klövern tillsammans med fastighetsbolaget Hyresbostäder i Norrköping låtit bygga 100 studentlägenheter, 46 hyreslägenheter samt kontor och restauranger. Allt stod klart under sommaren 2020. I samma område har Klövern utfört om- och tillbyggnation av universitetet.
Klövern har också ett flertal projekt på gång i Linköping. På Norra Industrigatan ser man till exempel framför sig helt nya fastigheter med såväl kommersiella lokaler som bostäder och service.
– Här i Linköping har vi totalt 280 000 kvadratmeter fastighetsyta. 70 000 av dem finns i Science Park i Mjärdevi och härutöver har vi stora bestånd i Tornbyområdet, Vasastan i city och i Tannefors, berättar Mikael Forkner och nämner i sammanhanget kontorshotellkonceptet First Office.
Klövern förvaltar ett 60-tal kontorshotell i landet, vilket gör bolaget till den största operatören av kontorshotell i Sverige. Två finns i Linköping, närmare bestämt i Mjärdevi och Vasastan.

Närhet och engagemang
För tre år sedan etablerade sig Klövern även i New York där man nu genomför nybyggnation av två kontorsfastigheter på Manhattan. Ungefär samtidigt köptes ett bolag som innebar att Klövern numera även inriktar sig på utveckling av bostadsrätter. För närvarande bygger man bostadsrätter i Nacka, och i Nyköping håller man på att ta fram en detaljplan avseende nybyggnation av mellan 300 och 400 bostadsrätter i Nyköpings hamn.
– Klövern har det största kommersiella fastighetsbeståndet här i Region Öst, och vi ser det som vår uppgift att bidra till stadsutvecklingen, inte bara här utan i alla landets tillväxtregioner. Vår stående och uttalade ambition är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för framtidens företag, individer och samhälle. Med närhet till kunderna och stort engagemang strävar vi alltid efter att våra kommersiella hyresgäster ska kunna växa och utvecklas i våra fastigheter, avrundar Mikael Forkner.

Intervju: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson