Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En mångsidig håltagningsentreprenör

Låg tegelbyggnad, högkvarter för Arnessons Service.

När det gäller håltagning i betong är det få som slår Arnessons Service AB på fingrarna. Med modern, högklassig utrustning och stor kompetens borrar och sågar Arnessons såväl runda som kvadratiska hål för allehanda ändamål för allt från byggföretag till bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Arnessons är en värmländsk koncern som grundades 1979 i Kil och som i skrivande stund sysselsätter cirka 125 medarbetare. Koncernen består av Arnessons KBD i Karlskoga, Arnessons Betongborrning som utgår från Kil, Void med säte i Borlänge, Void Mälardalen i Upplands Väsby samt Arnessons Service, vars platschef Carl Höjd vi träffar i företagets lokaler på Kvällsvindsgatan i Karlstad.
– Vi märker av tydliga synergieffekter av att tillhöra koncernen. Vi hjälper ofta varandra bolagen emellan och har alltid en god intern dialog, säger Carl.

Samarbete skapar bredd
Carl och hans medarbetare har över 40 års erfarenhet av att borra med diamantborr som skapar kärnor. Härutöver jobbar man även med rivning samt asbest- och PCB-sanering, och tack vare samarbetet med övriga bolag i koncernen kan man även erbjuda bland annat tungrivning, service och reparation av diamantverktyg, golvslipning och balkongsågning.
Bland Arnessons Service AB:s kunder märks såväl privatpersoner och bostadsrättsföreningar som pappersbruk för vilka man utför en hel del serviceinsatser. Kundkretsen domineras dock av byggföretag som anlitar Carl och hans kollegor som underentreprenör i samband med olika projekt.
– Vi är behjälpliga med allt från att bistå med snickararbeten till att bära in fönster, om kunden så önskar, upplyser Carl Höjd.

Utmanande projekt
Arnessons Service har varit delaktigt i en mängd nämnvärda projekt i och runt Karlstad. På Magasingatan i Karlstads inre hamn skötte man håltagning, rivning, asbestsanering med mera av den anrika och enligt Karlstads Kulturmiljöprogram ”särskilt värdefulla” byggnaden som nyligen stod klar. Ett annat nämnvärt projekt var Sandsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad där Arnessons Service var med vid tillbyggnationen av två nya huskroppar som nyligen stod färdiga.
– Ett annat jobb som vi har ett stort engagemang i är vattenverket Sörmoverket i Karlstad, där vi tillsammans med Peab renoverar, byter luttankar och fräschar upp anläggningen, berättar Carl Höjd som kan konstatera att företaget länge har haft en god utveckling, vilket Carl förklarar med att han har kunniga och kompetenta medarbetare som alltid levererar kvalitet.
– Vi har låg personalomsättning, vilket borgar för kontinuitet i verksamheten. Nyligen anställde vi dessutom tre personer, samtidigt som vi ibland tar in lärlingar, bland annat från Nobelgymnasiets byggprogram.

Research: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson