Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En ledande aktör kring samhällsplanering och design

Ulric Sahlberg, kontorschef på Norconsult.

Ett av de ledande konsultbolagen i Norden avseende samhällsplanering och projektering är Norconsult AB. Man står för ett helhetsåtagande kring olika projekt och arbetar innovativt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling såväl nationellt som internationellt.

Norconsult är Norges största och ett av de ledande tvärvetenskapliga konsultbolagen i Norden. Tjänsterna kretsar kring samhällsplanering och projektering, och genom åren har Norconsult utvecklats till en ledande aktör både nationellt och internationellt. Med innovativ och riktad rådgivning bidrar man till en hållbar samhällsutveckling.
Verksamheten finns representerad på flera orter i Sverige, bland annat i Gävle där den etablerades så sent som i januari, och där Ulric Sahlberg är kontorschef. Han berättar att Norconsult jobbar inom en mängd olika områden beträffande modern samhällsutveckling.
– Här i Gävle arbetar vi i huvudsak inom industrisektorn, men vår ambition är att över tid etablera hela Norconsults utbud här i regionen, säger Ulric som via olika yrkesroller och verksamheter har lång erfarenhet av modern samhällsutveckling.

Helhetslösningar
Verksamheten i Gävle är fokuserad på tre huvudsakliga affärsområden: anläggningsteknik, mekaniskkonstruktion samt el och instrument, varav det förstnämnda kretsar kring beräkningar och spänningsanalyser inom rörkonstruktion, främst inom massaindustrin. Man utför även hållbarhetsberäkningar på cisterner.
– Beträffande mekaniskkonstruktion jobbar vi med motorfundament, upphängningar mot rörgator, industriella stålkonstruktioner, montage- och projektledning med mera. Massa-, gruv- och stålindustrin är vanliga uppdragsgivare inom detta segment, och när det handlar om el och instrument jobbar vi med allt från högspänningskonstruktion, låg- och mellanspänningsställverk till ventiler, styrdon, automationsstyrning med mera, upplyser Ulric Sahlberg och tillägger att man samarbetar med duktiga lokala kollegor när det gäller montage.
Han berättar vidare att bolaget redan har hunnit serva ett flertal av regionens stora aktörer, bland andra Billerud Korsnäs, Stora Enso och Rottneros.
– Det finns flera anledningar till att man väljer att anlita oss, framför allt för att vi tar ett helhetsansvar från förstudie till genomförande. Det blir en trygghet för kunden. Vi strävar alltid efter långsiktiga och goda samarbeten.

Offensiv satsning
Ulric vill i sammanhanget lyfta fram sina medarbetare.
– I en platt organisation går det smidigt att snabbt ta fram specialister inom specifika områden. Våra medarbetare är synnerligen kompetenta ingenjörer inom mekanik, el och automation, vissa har erfarenhet som sträcker sig 30 till 40 år tillbaka i tiden. Det borgar för väl utförda arbetsinsatser, poängterar Ulric.
Han blickar gärna framåt, ser en mycket positiv satsning framför sig där Norconsult i Gävle kommer att bredda verksamheten, bli en ännu tydligare spelare mot industrin och etablera ett starkt koncept för den offentliga sektorn. Han räknar också med en växande personalstyrka och stigande omsättningsnivåer framöver.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson