Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En garant för sunda inomhusklimat

Två installatörer på KOMFOVENT.

Effektiva ventilationssystem är viktiga, inte bara för människors komfort och hälsa, utan också ur brandsynpunkt. Det är fokusområden som sedan länge dominerat verksamheten i KOMFOVENT där man producerar marknadsledande produkter och komponenter för luftventilationssystem.

KOMFOVENT består av tolv företag, verksamma i Litauen och andra europeiska länder, där drygt 700 personer utvecklar och producerar produkter och komponenter för luftventilationssystem.
– Vi tillverkar allt från luftkanaler till VAV-spjäll, det vill säga såväl små köksenheter som stora industriaggregat. Vi har således aggregat för alla typer av fastigheter och lokaler, stora som små, och saluför härutöver även tillbehör som ljuddämpare och batterier, upplyser Anders Rosenkvist, VD för KOMFOVENT.
Han betonar vikten av ren och frisk luft i alla inomhusmiljöer. KOMFOVENT-produkter garanterar dock inte bara människors komfort, utan bidrar också till ökad säkerhet i samband med brand. KOMFOVENT:s lösningar innefattar till exempel pålitliga brand- och rökgasspjäll, VAV- spjäll och andra tillbehör.

Service, mervärde, kvalitet
KOMFOVENT vänder sig till såväl privatpersoner som stora företag, inte minst ventilationsentreprenörer. En stor del av produkterna säljs via Bevego, samt via Nordisk Ventilator som ansvarar för all försäljning i Stockholm. Kundkretsen sträcker sig från norr till söder över hela landet.
– Vi strävar alltid efter att leverera god service och ett mervärde, utöver en högkvalitativ produkt. Vi lämnar aldrig en kund så snart vi har levererat, utan lägger stor vikt vid uppföljning och support. När en kund har problem har vi ett team av kunniga experter i Göteborg som snabbt kan besöka kunden. Service är A och O för oss, understryker Anders Rosenkvist.

Stark utveckling
När KOMFOVENT startades för ungefär 30 år sedan var företaget en traditionell plåtverkstad. I Sverige har bolagets produkter sålts i 15 år, varav de senaste sex åren i egen regi. Dessförinnan såldes de via agenter på den svenska marknaden. Idag har KOMFOVENT egna säljbolag i ett flertal länder, och härutöver säljs produkterna via grossister och agenturer i 30 europeiska länder samt Australien.
I Sverige sysselsätts åtta anställda, varav sex utgår från huvudkontoret i Göteborg. Efterfrågan på KOMFOVENT:s produkter ökar i takt med ett växande intresse för goda och sunda inomhusklimat, vilket får Anders Rosenkvist att se ljust på företagets framtid.
– Vi jobbar med tydliga mål om att höja omsättningen, inom fem år ska vi tiodubbla den, säger Anders och avrundar:
– Vi vill cementera vårt varumärke på den svenska marknaden och bli bäst på service och support. Vi har fått väldigt god respons från våra kunder beträffande just detta, och vi jobbar aktivt för att hela tiden bli ännu bättre.

Intervju: Rasmus Lundström
Text: Örjan Persson