Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En framstående leverantör till bygg- och anläggningsbranschen

 Fyra medarbetare från Swerock i ett grustag.
En av landets främsta leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen är Swerock AB. Det är en verksamhet som kännetecknas av lokal närvaro och kompletta helhetslösningar. I Swerocks erbjudande ingår allt från leverans av betong och grus till transporter och miljötjänster.

Swerock AB, som är ett dotterbolag till Peab, är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget omfattar hela 68 anläggningar spridda över Sverige och står för ett koncept som innefattar leveranser av betong, grus och bergkross, transporter och entreprenadmaskiner samt diverse miljötjänster, såsom återvinning, marksanering och vattenrening. Swerock satsar stort på utveckling, och med hållbarhet som främsta drivkraft ligger man i framkant när det gäller att skapa smarta lösningar för framtidens byggande.

Hög kapacitet
I Dalarna finns Swerock representerat via anläggningar i Ludvika, Rättvik, Mora, Särna och Falun. På den sistnämnda träffar vi platschef Henric Johansson som varit aktiv i bolaget sedan 2017. Med 20 år bakom sig i betongbranschen har han tillräckligt med erfarenhet för att agera som kundstöd och säljare av projekt som kräver branschexpertis.
– Vi levererar i snitt mellan 6 000 och 7 000 kubikmeter betong per år från anläggningen här i Falun, men kan vid behov öka kapaciteten ytterligare. Vår stående ambition är att alltid stå för hög kvalitet, bra support och hög  leveranssäkerhet, säger Henric Johansson som också framhåller vikten av ett personligt engagemang gentemot företagets kunder.
– Vi besöker våra kunder, både före, under och efter leveransen, vilket ingjuter ett förtroende hos uppdragsgivarna, påpekar han.
– Dock kan vi bli bättre på den biten. Orsaken till att vi har låg närvaro i vissa områden är de stora geografiska avstånden.

Varierande projekt
Från fabriken i Falun levererar Swerock olika kvaliteter av fabriksbetong till uppdragsgivare runt om i Dalarna. De flesta beställarna är byggföretag men man levererar även till privata kunder och har ett gott samarbete med flera av de större aktörerna i regionen, så som Peab Sverige, Byggpartner i Dalarna, Byggtjänst i Falun, Nils Skoglund AB och Byggarna i Falun.
Swerock är involverat i ett flertal nämnbara projekt, inte minst i byggandet av EcoDataCenter där man redan levererat 900 kubikmeter betong i två omgångar. Två etapper är gjorda men på Swerock hoppas man få leverera även till kommande etapper.
– För en tid sedan avslutade vi ett projekt som Peab Sverige drev här i Falun. Där levererade vi runt 4 000 kubikmeter betong till ett lägenhetsprojekt på uppdrag av Kopparstaden. Vi kan även åta oss större punktinsatser, till Linccon Construction ska vi nu i oktober under två dagar leverera 250 kubikmeter per dag till ett projekt i Ockelbo. Ett annat uppdrag som vi hoppas på är vindparksprojektet i Långhyttan som just nu befinner sig på upphandlingsstadiet, berättar Henric Johansson avslutningsvis.

Research: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson