Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En föregångare kring ett modernt skogsbruk

Maskin från Bengt-Åke Skogsentreprenad ute i skogen.
Blekinges skogsägare har en modern och nytänkande samarbetspartner i Bengt-Åke Perssons Skogsentreprenad AB. Bengt-Åke och hans medarbetare tar ett helhetsansvar kring modernt skogsbruk från avverkning och gallring till nyplantering och naturvård.

Bengt-Åke Persson startade sin egen firma för snart 50 år sedan och med en stående filosofi om att bedriva skogsarbete på ett så rationellt och miljömässigt sätt som möjligt. Företaget tar ett helhetsansvar kring modernt skogsbruk från avverkning och gallring till nyplantering och naturvård.
– När vi avverkar skog tar vi ansvar för allt fram till bilvägen där timmerbilarna hämtar stockarna. Vi fraktar även bort grot, det vill säga kvistar och ris som blir kvar vid avverkning, något som efterfrågas alltmer eftersom det omvandlas till flis. Härutöver jobbar vi även med manuell avverkning när detta krävs, berättar Bengt-Åke.

Uthålligt och ansvarsfullt
Bengt-Åke Persson Skogsentreprenad AB är PEFC-certifierat (Pan European Forest Certification). Det innebär ett uthålligt ansvarsfullt skogsbruk som bedrivs naturanpassat och miljömässigt korrekt.
– Idag ser vi en större medvetenhet bland skogsägarna, man vårdar sin skogsegendom på ett helt annat sätt än förr. Efter avverkning och plantering tar det 20–25 år till första gallringen, så det gäller att vi hela tiden jobbar på rätt sätt så att skogen får bästa förutsättningar att växa, betonar Bengt-Åke.
Maskinparken består av moderna John Deere-maskiner i form av två skördare och tre skotare som gör minimal åverkan på naturen.
– Kundservice och naturvård är det vi prioriterar högst. När vi har varit i skogen och avverkat ska det se snyggt ut, understryker Bengt-Åke.

Höga krav
Bengt-Åke har sju anställda som han gärna lyfter fram lite extra. Han medger att det idag är svårt att hitta personal som hanterar yrket på ett optimalt sätt.
– Att jobba i skogen kräver idag oerhört mycket av de män och kvinnor som har valt detta yrke. De ska kunna mycket om många olika saker. Idag är till exempel en avverkningsmaskin att jämföra med ett stridsflygplan i komplexitet. När man jobbar i skogen måste man ständigt vara alert, så det blir som planerat och inte går snett, säger Bengt-Åke.
Han berättar att företaget har många återkommande kunder. Bengt-Åke Persson Skogsentreprenad AB verkar i huvudsak i Tingsryds, Ronnebys, Karlshamns, Olofströms och Karlskronas kommuner, företrädesvis för stora företag som ATA Timber AB i Moheda men även för privata skogsägare.
– Vår vision är att hela tiden utvecklas och att vara ett företag i tiden, avslutar Bengt-Åke Persson.

Research: Patrik Hogland
Text: Örjan Persson