Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En färgstark aktör i måleribranschen

I trakterna kring Ulricehamn är Timmele Måleri en sedan länge välkänd aktör. Den klassiska målerifirman, med rötter i tidigt 80-tal, åtar sig både små och stora uppdrag och driver dessutom sin egen butik med ett brett utbud av både färg och tapeter.

I Ulricehamn har Timmele Måleri AB inte bara satt sitt avtryck på väggar utan även i det lokala näringslivet. Starten av Timmele Måleri går tillbaka till 1980 då nuvarande VD:n Rickard Larssons far, Sune Larsson, och hans företagspartner grundade bolaget. 2017 överlämnades stafettpinnen till Rickard som inte bara har förvaltat bolagets arv utan också drivit verksamheten mot nya höjder.
Rickard själv har vuxit upp i måleriets värld, började som 14-åring och gick sedan vidare till bygg- och målerilinjen på Viskastrands gymnasium i Borås. Han driver företaget med sina 16 anställda målare och ytterligare fyra medarbetare i butiken, och berättar om företagets starka bredd.
– Vi har gjort allt från att ha målat Gröna Villan i samarbete med H2 Entreprenad till att ge liv åt 34 parhus på Honungslunden. Vi har både kunnande och kapacitet att åta oss såväl små renoveringsinsatser för privatpersoner som storskaliga industriella uppdrag, säger Rickard.

Komplett butik
Timmele Måleri är dock mer än ett måleri i traditionell mening. De driver också en Flügger Färg-butik i Ulricehamn, vilket ger kunderna alla möjligheter att göra färgval och utforska tapeter. En intressant satsning från butikens sida är deras förvärv av kunskap och teknik för att bryta linoljefärg i butiken.
– Det gör oss inte bara självförsörjande inom detta område, utan ger oss också möjligheter att erbjuda unika färgblandningar, vilket efterfrågas alltmer på marknaden. Vi har också etablerat starka samarbeten, bland annat med Ulricehamns Tapetfabrik, vilket inte bara stärker vår lokala närvaro utan också breddar tjänsteutbudet och kvaliteten på de produkter vi erbjuder, konstaterar Rickard Larsson.
Han berättar vidare att etableringen av filialen i Jönköping är ett led i företagets satsning på att erövra fler marknadsandelar och kunna erbjuda sina tjänster över en större geografisk yta.

Stort engagemang
En nyckelfaktor för Timmele Måleris framgång ligger i att alla anställda involveras i olika projekt, vilket stärker teamets mångsidighet och förståelse för olika typer av arbete. Denna strategi, menar Rickard Larsson, gör företaget robust och flexibelt inför olika utmaningar.
Rickard kan se tillbaka på många framgångsrika år för Timmele Måleri och ser framtiden an med tillförsikt.
– Vi ska fortsätta vara en färgstark aktör i måleribranschen. Vi ser varje projekt som en möjlighet att skapa något unikt, samtidigt som vi sätter en färgglad prägel på samhället.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson