Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En effektiv problemlösare när avloppen krånglar

Medarbetare på Spoltec rensar avlopp med hjälp av en slang och en lastbil.

När det uppstår problem i avloppssystem är Spoltecs kompetens aldrig långt borta. Här finns lång erfarenhet av branschen, liksom av avloppsrenovering och underhåll. Spoltec står med andra ord för en helhetslösning, vilket byggt en kundkrets som sträcker sig över både Skåne och Halland.

Spoltec Södra AB grundades i Höllviken i början av 1990-talet och flyttade till nuvarande hemorten Eslöv för ett tiotal år sedan. På den 850 kvadratmeter stora anläggningen på Grävmaskinsgatan sysselsätts cirka 45 personer under ledning av bolagets VD, Ingemar Jeppsson. Han driver företaget sedan ett år tillbaka tillsammans med ytterligare två delägare. Han berättar att utvecklingen har varit oerhört stark de senaste fem åren.
– Faktum är att vi har tiodubblat vår omsättning, konstaterar Ingemar och berättar att en del av förklaringen till utvecklingen är att företaget har breddat sitt koncept.
– Till en början fokuserade vi helt på spolning av avloppssystem, men numera kan vi även åta oss totalentreprenader beträffande avloppsrenovering och underhåll.

Breda tjänster
2016 började Spoltec jobba med relining, vilket innebär att man infodrar ett nytt rör inuti ett gammalt. Metoden används främst på rör som ligger ingjutna i hus och mark. Verksamheten är dock bredare än så, Spoltec erbjuder bland annat även provtagningar av vatten, underhållsspolning, avloppsrenovering och rådgivning.
– Tack vare ett förvärv under året har vi breddat verksamheten ytterligare, vilket innebär att vi nu även ägnar oss åt rörbyten och dylika arbeten utanför huskroppen, upplyser Ingemar Jeppsson.
Spoltec vänder sig framför allt till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar i Skåne och Halland, och arbetar ofta i längre projekt. I regel är de minst en månad långa.

Vill expandera
Ingemar trivs med att verka med utgångspunkt från en kommun där man satsar på företagande och där det alltid är lätt att komma i kontakt med företrädare kring näringslivsfrågor. Han anser att framtiden ser ljus ut och att orderböckerna är välfyllda.
– Vi har skapat oss ett gott rykte i branschen, mycket tack vare att vi arbetar med ett utpräglat kundfokus, en familjär känsla och att vi alltid strävar efter att leverera kvalitet. Våra kunder rapporterar ofta att de är nöjda med dokumentationen vi levererar.
Ingemar Jeppsson både hoppas och tror att Spoltec fortsätter växa. Han ser trakterna kring Göteborg och den småländska ostkusten som intressanta framtida marknader, men inser också att expansion kräver nyanställningar. Jakten pågår efter nya förmågor med god samarbetsförmåga och ett starkt kundfokus.

Intervju: Axel Eriksson