Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En betydelsefull verktygspartner för industrin

Medarbetade från Tooltech vid monitor.
I Gislaved finner vi en aktör som i mångt och mycket är en betydelsefull samarbetspartner för regionens industriföretag. Tooltech utför kvalificerade ändringar samt service och reparationer på formverktyg. I ett nära samarbete med sina uppdragsgivare har Tooltech en tydlig förmåga att alltid ta fram optimala och kostnadseffektiva lösningar.

Gislavedsföretaget Tooltech arbetar med verktygsservice av formverktyg. Det handlar framför allt om verktygsändringar, service, underhåll och reparationer på formverktyg oavsett verktygets ursprung.
– Man kan säga att vi koncentrerar oss på att ändra, reparera och serva verktyg som framför allt plastindustrin köpt in från tillverkare i Kina och Portugal, länder som många köper verktyg från idag. Vi hanterar kompletta verktygsvikter på upp till tolv ton och kan även hjälpa till med sänkgnistning. Vår utrustning för detta är en av de största här i regionen med en belastningskapacitet på fyra ton. Därmed kan vi hantera objekt på 1 700 gånger 1 000 millimeter och en halvmeter höga. Det är inte många aktörer i branschen som kan hantera den storleksordningen, upplyser Johnny Elbe, ägare och VD i Tooltech.
Han berättar vidare att man också bistår med fräsning och trådgnistning. Trots att man inte har någon egen tillverkning måste Tooltech, enligt Johnny, ha likvärdiga maskiner som en nytillverkare har.
– Vi behöver kunna göra samma saker som en nytillverkande producent. Därför håller vi oss hela tiden med modern utrustning för att klara vår verksamhet. Vi konstruerar till exempel allt i 3D-miljö och kan arbeta utifrån en enkel skiss eller ett 2D/3D-underlag.

Tog chansen
Johnny Elbe arbetade som anställd på ett företag i branschen som sedermera valde att lägga ner den svenska serviceverkstaden. Johnny frågade om han kunde få köpa maskinparken och fick klartecken från ledningen. Tooltech startades 2010 som ett fristående bolag, vilket idag sysselsätter fyra anställda. Upptagningsområdet sträcker sig över hela Sverige med fokus på Mellansverige och närområdet.
– Vi jobbar bland annat med en av de stora aktörerna i bilindustrin samt underleverantör till Volvo och Scania där många av de större verktygen finns, berättar Johnny Elbe.

Svårt att rekrytera
Utvecklingen för såväl Tooltech som branschen i stort är påtaglig, men Johnny ser ett problem när det kommer till att rekrytera kompetent personal.
– På min tid fanns det verktygsmakarlinjer på skolorna, men idag är de näst intill obefintliga. Det innebär att det också blir färre och färre yrkeskunniga personer i branschen i takt med att allt fler går i pension. Det är verkligen ett problem att vi inte kan rekrytera nya förmågor. Risken är att yrket på sikt mer eller mindre dör ut med ännu färre verkstäder som följd, vilket i slutändan kommer slå mot plastindustrin, menar Johnny Elbe.
Trots rekryteringsbekymren hoppas han att Tooltech ska fortsätta växa framöver, men ambitionen är dock inte att växa för mycket.
– Vi vill fortsätta hålla verksamheten på en personlig nivå och möta kunderna i nära dialog. Sådant har en tendens att bli svårare ju större man blir.

Research: Victor Salazar
Text: Örjan Persson