Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En betydande samarbetspartner till den globala processindustrin

För processindustrin har NORAM International AB länge varit en viktig samarbetspartner. Med en stark grund av erfarenhet inom ingenjörskonst och projektledning, samt en djup förståelse för kundens krav, är NORAM med sitt breda tjänsteutbud en betydande partner för projektutförande och långsiktigt samarbete.

NORAM International AB, sprunget ut Noram Engineering & Constructors Ltd som grundades i Kanada på 80-talet, etablerades i Sverige 2011 och har utvecklats till en pålitlig kraft inom processindustrin. Företaget, med tydligt fokus på kvalitet, säkerhet och miljövård, har framgångsrikt skapat en imponerande global närvaro, inte minst genom NORAM Engineering och dess omfattande nätverk av representanter.
NORAM International är en del av NORAM Group som består av ett antal integrerade bolag med spetskompetenser inom olika områden, så som FoU, pilotanläggningar, fullskaliga processanläggningar, anpassad tillverkning och montage.
– Vi tillhandahåller en mängd olika produkter och tjänster och är världsledande inom våra specialområden svavelsyra, svaveldioxid samt papper och massa. Här kan vi leverera innovativa ingenjörs- och utrustningspaket, säger Andreas Gunnergren, VD för NORAM International, som vi träffar på kontoret i Göteborg.

Satsar på personalen
Andreas betonar företagets engagemang för personalutveckling.
– Jag ser att satsningen på personalen inte bara är en investering i verksamheten utan också en nyckel till vår framgång. Vi arbetar aktivt för att bygga en positiv företagskultur och strävar efter att vara en trivsam arbetsplats där varje individ spelar en viktig roll. Jag är stolt över hur våra medarbetare kontinuerligt jobbar mot förbättring, både som individer och som ett samspelt team, säger Andreas med stort eftertryck.

Störst tillväxt inom massa och papper
Han berättar vidare att NORAM International 2022 erhöll utmärkelsen Störst tillväxt inom Massa och Papper av UC. Det är en utmärkelse som i många avseenden speglar företagets framgångsrika affärsstrategi, vilken präglas av långsiktiga relationer och flexibilitet.
– Den ger oss möjligheten att erbjuda skräddarsydda lösningar, samtidigt som vi positionerar oss som en pålitlig samarbetspartner för kunder världen över, säger Andreas Gunnergren.
NORAM International fortsätter sin expansiva resa och utforskar ständigt nya områden och marknadsandelar. Genom att vara obundna till specifika leverantörer eller begränsande avtal utgör bolaget en flexibel partner som kan erbjuda de bästa lösningarna för varje unik situation.
– Med en stark grund av erfarenhet inom ingenjörskonst och projektledning, samt en djup förståelse för kundens krav, står vi alltid redo för nya projekt och långsiktiga samarbeten, avrundar Andreas Gunnergren.

Intervju: Gabriella Wallenberg
Text: Örjan Persson