Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En betydande samarbetspartner för Sveriges lantbrukare

För Sveriges lantbrukare är Lantmännen Maskin en synnerligen viktig aktör och samarbetspartner. Bolaget representerar ett brett maskinprogram för små och stora gårdar, skogsbruk och entreprenad, och jobbar uteslutande med välkända och högkvalitativa varumärken. Det har format ett koncept som innebär kostnadseffektiva lösningar för bolagets många kunder.

Lantmännen Maskin representerar ett brett maskinprogram för små och stora gårdar, skogsbruk och entreprenad. I sortimentet finns maskiner från branschens främsta tillverkare, och härutöver säljer man även exempelvis redskap och annan utrustning. Bolaget är med sina mer än 50 fullskaliga anläggningar i landet en rikstäckande aktör avseende såväl försäljning som service, vilket gör att hjälpen aldrig är långt borta när behovet av såväl maskiner som reparations- och serviceinsatser uppstår. Härutöver har Lantmännen Maskin ett 30-tal samarbetspartners runt om i landet som också står redo att rycka in vid behov.

Lokal förankring
Vi besöker anläggningen i Varberg där verkstadschef Ola Olsson, med ett förflutet i branschen sedan 1980-talet, berättar att verksamheten i Varberg har funnits sedan 1950-talet. Det har, menar han, byggt en stark lokal närvaro och god kännedom om vad traktens lantbrukare och entreprenörer behöver, vilket också har präglat både utbudet av tjänster i verkstaden och utbudet i butiken.
– Vi kan erbjuda det mesta i fråga om maskiner, utrustning, oljor och så vidare. Vi jobbar med ledande varumärken så som Fendt ochValtra i form av både nya och begagnade maskiner samt ett stort antal ledande redskapstillverkare. Alla våra inbytesmaskiner rengörs och renoveras noggrant innan de säljs vidare, upplyser Ola Olsson och påminner om att det breda butikssortimentet förstås också är tillgängligt via webbutiken.
I butiken i Varberg pressar man också hydraulslangar, fyller på gas och AC-vätska.Lantmännen Maskin servar bland andra kommunen med maskinersom bland annat används för att rensa stranden i kommunen.

Framgångsfaktorer
Lantmännen startades redan 1880 och är ett kooperativt bolag som ägs av cirka 20 000 lantbrukare över hela landet. En verksamhet som etablerades i syfte att erhålla bättre inköpspriser har idag utvecklats till en koncern med 10 000 anställda i 20 länder och tre divisioner: Lantbruk, Energi och Livsmedel samt två affärsområden i Swecon och Lantmännen Fastigheter. Lantmännen Maskin ingår i Division Lantbruk och har sitt huvudkontor i Malmö där också det stora centrallagret ligger.
Maskinförsäljningen dominerar verksamheten som dock är bredare än så. Lantmännen Maskin representerar härutöver även produkter för växtodling, spannmålstjänster samt foder för framtidens animalieproduktion
Det rör sig med andra ord om ett mycket brett koncept, vilket förstås också är en stark konkurrensfördel.
– Här i Varberg har vi fullt utrustade servicebilar med vilka vi genomför insatser, till exempel svetsjobb, ute på fältet. Så sent som idag hjälpte vi en kund som hade fått bränslestopp, berättar Ola Olsson.
I den ändamålsenliga verkstaden servar man dessutom allt från gräsklippare till stora lantbruksmaskiner. Här jobbar man mycket flexibelt med en mängd olika arbetsuppgifter, vilket inte bara kunderna utan också personalen uppskattar.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson