Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En betydande aktör kring svensk bredbandsutbyggnad

De senare årens omfattande bredbandsutbyggnad har fyllt orderböckerna för ett företag som Priotec AB. Priotec bygger bland annat processnät och Wlannät i allt från industri- till gruvanläggningar i hela Sverige.

Priotec fyller 15 år och har med andra ord varit med under hela den omfattande bredbandsutbyggnad som skett i landet sedan dess. Fem anställda under ledning av VD och ägare Robert Håland servar en kundkrets som sträcker sig över hela Sverige.
– Vi bygger processnätverk och systemnätverk, i huvudsak mot industrin, men arbetar även med ortsammanbindande nätverk. Under senare år har vi fokuserat mycket på vindkraftverk, industrianläggningar och gruvanläggningar, både ovan och under jord. Vi har till exempel byggt processnät och Wlannät i flera gruvor i Sverige, berättar Robert.
Han konstaterar att man för några tiotal år sedan kommunicerade med walkie talkies i dylika sammanhang, men att man numera kan styra hela verksamheter från kontrollrum på långa avstånd.
– Idag styr man till exempel lastmaskiner i en gruva från en kontorslokal ovan jord. Det sammanfattar väl det vi arbetar med – att bygga effektiva nätverk som fungerar för varje enskilt ändamål, framhåller Robert Håland.

Bred verksamhet
Priotec AB arbetar också med ortsammanbindande nätverk genom att till exempel blåsa fiberkabel och hänga kablar i kraftledningsstolpar, samt allt annat som för optisk fiber. Härutöver driver man en sidoverksamhet där man bygger skåp för nätverk. Det handlar om rostfria lösningar för montering av nätverkskomponenter, framför allt i industrilokaler och andra krävande miljöer. Något annat man arbetar aktivt med är konsultverksamhet där Priotecs personal hyrs in som exempelvis projektledare eller montageledare i olika sammanhang.

Återkommande kunder
Bland Priotecs många kunder märks bland andra Boliden Mineral, Vattenfall, Zinkgruvan i Askersund, Eitech och Lapplands Elnät.
– Våra kunder värdesätter att vi alltid levererar det vi lovar eller något som överträffar deras förväntningar. Att vi har många återkommande kunder är ett kvitto på att vi utför bra arbeten. Vi försöker alltid skapa ett ömsesidigt förtroende där kunden alltid kan känna sig trygg i sina kontakter med oss. En bra affär ska innefatta två viktiga saker: två nöjda parter, slår Robert Håland fast.
Han spår en fortsatt god utveckling i Priotec med växande omsättningsnivåer under kommande år. Enligt Robert kommer han inte att vara ensam i ledningen, fler personer kommer att ansvara för den dagliga verksamheten och kontakten med kunderna.
– Framtiden ser ljus ut, konstaterar Robert Håland.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson