Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En bank att lita på i svåra tider

Camilla Linnarsson, kontorschef på Nordea i Stenungsund

Nordea Stenungsund är banken som arbetar med hjärtat och har trygghet i fokus. När tiderna är svåra är man en bank att lita på – med erfarenhet och kunskap kan man stötta privatpersoner och företag med långsiktiga ekonomiska planeringar. Nordea är en av Europas största banker och i Stenungsund kombinerar man den stora bankens resurser med den lokala bankens stora kännedom om regionen.

Nordea är den största finanskoncernen i Norden och en av Europas största banker med representation i 20 länder. Med ett komplett utbud av tjänster för såväl privatpersoner som företag är Nordea en bank för alla. Svensk Leverantörstidning har ett samtal med Camilla Linnarsson, som är kontorschef på Nordea i Stenungsund samt i Kungälv. Camilla Linnarsson har en lång branscherfarenhet och har arbetat som ledare i tolv år och i branschen i över 30 år.
– Jag brinner för kundnöjdhet, att ge kunderna mer än vad de förväntat sig, säger Camilla och menar att Nordea i Stenungsund både har den långa erfarenhet och stora kompetens som är viktig för att hjälpa kunderna i svåra tider.
– Jag vill ge kunderna rådet att höra av sig. Vi finns nära och återkopplar alltid till våra kunder, det är jätteviktigt för oss. Nu när det är tuffare tider kan behovet vara större och vi hjälper gärna till med att ge råd. Det är en styrka hos oss, att våra kunder alltid kan få ett möte omgående, säger Camilla.
Mötena med banken kan se olika ut, och idag erbjuder Nordea Stenungsund mer flexibla digitala möjligheter.
– Det är alltid kunden som väljer. Vi är en stor bank men jobbar med det personliga, att lyssna på varje kunds individuella behov. Vi ligger långt framme digitalt och erbjuder onlinemöten och telefonmöten med delad skärm, vi har en vana och en kvalitet i dessa möten som gör att man kan likställa dem med ett fysiskt möte. Vi har varit snabba med att ställa om.
Tillgängliga rådgivare med rätt kompetens är en styrka hos Nordea Stenungsund som Camilla återkommer till.
– Ibland vill kunden vänta på en specifik rådgivare, andra vill ha mötet samma dag. Om man inte kan få ett möte på vårt kontor direkt, har vi en nationell jour. Vi prioriterar alltid tillgänglighet. Kunderna har tillgång till alla våra rådgivare i hela Sverige. Vi har olika rådgivare för olika segment inom näringslivet, med olika branscherfarenhet och nätverk. Rådgivaren följer ofta kunden genom åren och hjälper till i många olika livssituationer.
Camilla beskriver en dynamisk arbetsplats där man erbjuder kompletta tjänster.
– Vårt kontor fungerar som en mötesplats. Vi har fem anställda som är på plats varje dag, men flera från koncernen kommer regelbundet in och jobbar härifrån. Det är till exempel personer inom private banking, förmögenhetsrådgivare, företagsrådgivare och analytiker.
Bankens personal kompletterar varandra.
– Vi gör arbetet tillsammans, det är ett teamarbete där vi har olika styrkor och tillgångar och brinner för olika saker, vilket jag också tänker på när vi rekryterar. Vi är en attraktiv arbetsplats och en av våra medarbetare, Natasha Cederblad, har till exempel kommit tillbaka till oss efter ett år på en annan bank.

Lång erfarenhet och stor lokalkännedom
Att komma in till Nordea i Stenungsund och ha ett möte, eller ha ett digitalt möte, kan vara särskilt betydelsefullt om förutsättningarna i livet förändras.
– För privatpersoner handlar det ofta om en livshändelse, man planerar att köpa bostad, man kanske har fått ett jobb med en högre lön och vill spara mer eller ska skilja sig. Vi hjälper kunderna att se över sitt sparande och ger råd inför exempelvis lån och trygghet.
Nordea Stenungsund är en bank med stor lokalkännedom och många års erfarenhet av marknaden i Stenungsund, vilket har varit betydelsefullt i hanteringen av coronakrisen.
– Nu under krisen har vi ringt ut till våra företagskunder i hela regionen för att göra avstämningar. Det har varit väldigt viktigt för oss. Vi vill att våra företagskunder ska veta att vi finns här, att vi arbetar långsiktigt och vill att kunderna ska vara kvar, att vi är en bank att lita på i blåsiga tider. De företag som var starka och friska innan krisen kan behöva stöttas för att komma ur den.

Fokus på trygghet
Camilla återkommer till att banken arbetar med hjärtat, och att det är viktigt att förklara för kunderna vad olika lösningar innebär på kort och lång sikt.
– Vi arbetar med hjärtat och ställer öppna frågor om hur det ser ut för kunden. Det gäller att alltid hjälpa kunderna med hjärtat när det kommer till exempelvis att nå sina mål och trygga sin framtid. Ibland kan man behöva titta på olika typer av lösningar, hur man kan göra för att de ska bli som kunden tänker. Vi har en lång erfarenhet, och det är den vi använder oss av när vi ger råd. Så att kunden lätt kan ta beslut.
Nordea Stenungsund har ett brett utbud och samarbetar till exempel med jurister, försäkringsbolag och mäklare.
– Trygghet är viktigt begrepp för oss, det handlar inte bara om inlåning och utlåning utan att se till det personliga och exempelvis familjesituationen, idag blir två familjer ofta en och då är det viktigt med trygghet om något skulle hända, och att det blir som kunden vill.
Tid är en viktig faktor för ekonomi, och det alltid är bättre att höra av sig tidigt.
– Det viktiga är att kunderna hör av sig i tid om någonting oroar dem ekonomiskt. Vi kan ge råd på vägen. Vi utför inga panikåtgärder utan använder vår erfarenhet för att lägga upp en ekonomisk plan, en plan för livet. Vi har erfarenhet av tidigare kriser och vet att vi kommer igenom detta. Vi är en bank som man kan lita på. Det finns goda tider och svårare tider, och man vet aldrig när de inträffar, men kunden ska känna sig trygg med oss.
Nordea Stenungssund arbetar på flera olika sätt med att lyfta ekonomikunskapen i samhället, till exempel åker man ut till skolor och pratar om ekonomi. Man stöttar också nysvenskar i ekonomiska frågor och tar in praktikanter från jobbsprånget. Camilla har också varit mentor för adepter.
– En stor bank har en viktig roll att spela i samhället, avslutar Camilla Linnarsson.