Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Elinstallatör med helhetstänk

Bostäder, butiker, verksamhetslokaler – inga arbetsplatser är främmande för 3EL AB. Den välrenommerade elinstallatören står för ett helhetskoncept kring projektering, totalentreprenader och service i en anda som präglas av hög kvalitet och nära kundrelationer.

3EL AB ägs av Instalco och bildades för sju år sedan. Traditionella elinstallationer i allt från bostäder till butiker och verksamhetslokaler är företagets huvudsakliga inriktning, vilken VD Tony Wilhelmson delar in i områdena Projektering, Totalentreprenad och Service. Inom den förstnämnda tar 3EL fram olika lösningar inför allehanda projekt.
– Vi ser till att dimensionera rätt, hitta smarta lösningar och därigenom spara pengar åt beställaren. I skrivande stund är vi involverade i flera olika projekt, bland annat en idrottshall i Västerås och en produktionslokal åt AGA i Enköping, berättar Tony.
Inom området Totalentreprenad tar 3EL ett helhetsansvar kring både konstruktion och utförande. Man samarbetar med lokala entreprenörer som är kunniga och beprövade med lång erfarenhet inom respektive område. När entreprenaden är utförd har beställaren ofta en egen besiktningsgrupp och vid eventuella fel tar 3EL förstås fullt ansvar och åtgärdar dem.

Lokal förankring
Beträffande service jobbar 3EL med löpande underhåll åt ett flertal fastighetsägare. Det kan till exempel handla om att byta lysrör, utföra kontorsanpassningar, felsöka eller genomföra mindre ombyggnationer.
– Ofta ringer våra uppdragsgivare direkt till våra servicetekniker för snabb avhjälpning, vilket många gånger bygga goda relationer dem emellan. Sådant uppskattas av både oss och kunden, påpekar Tony Wilhelmson.
3EL AB täcker hela Mälardalen och har genom åren servat en mängd olika uppdragsgivare, däribland Castellum, NCC, HMB och Totalbyggen.
– Våra kunder uppskattar personliga relationer och korta ledtider, liksom tillförlitlighet. Vi jobbar med stark lokal förankring och har lång erfarenhet av det vi gör. Många av oss har mer än 20 år bakom oss i branschen, upplyser Tony.

Framtidsoptimism
Han betonar att företagets anställda är dess ambassadörer och ansikte utåt. Man tar gärna emot gymnasieelever på praktik, vilket gjort att inte mindre än sex av företagets 34 anställda har börjat som praktikanter i firman och sedan erhållit fast anställning efter avslutad skolgång.
Tony spår en fortsatt god utveckling i branschen.
– Jag tror att marknaden kommer att fortsätta växa, precis som den gjort de senaste åren. Det gör att vi inte får ligga på latsidan utan fortsätta satsa framåt, inte minst via utbildning och ett allt större fokus på solenergi och marknaden för elbilar. Det kommer att bidra ytterligare till vår bredd, konstaterar Tony Wilhelmson.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson