Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

El- och VVS-branschens leverantör av kundanpassade uppvärmningslösningar

Vämepanna av RELEK

Sällan har väl företaget RELEK Produktion AB:s produkter varit så aktuella som den gångna vintern då även Sydsverige fick känna på riktig kyla. RELEK erbjuder produkter för uppvärmning och står för ett flertal olika lösningar, produkter som inte minst attraherar el- och VVS-branschen.

RELEK Produktion AB utvecklar och saluför produkter för uppvärmning, vilka distribueras till företag i ett flertal olika branscher, företrädesvis den skandinaviska el- och VVS-branschen. Det rör sig bland annat om elpatroner, elpannor och byggpannor för golvvärme, elkassetter, IR-värmare, nödströmsanläggningar och effektvakter.
– Våra produkter kan värma upp allt från vatten och hydraulolja till blåbärssoppan under Vasaloppet. Vi levererar också till exempelvis mikrobryggerier och stearinljustillverkare, samt även till vindkraftverk som utgör en allt större marknad för oss, säger Bert-Ola Jönsson som äger och driver RELEK Produktion AB.

Elinstallatörer och VVS-företag
Företaget etablerades av Lasse Rydberg 1983. Han kom i kontakt med Bröderna Håkansson i Tjörnarp som tillverkade elpatroner. Samtidigt noterade han att det fanns företag i närområdet som sålde till grossistledet men inte till montörerna, vilket fick Lasse att starta eget där han kapade mellanhanden och marknadsförde sina produkter direkt mot installatörer och VVS-firmor.
Bert-Ola Jönsson fick sin första kontakt med företaget redan 1989 då han genomförde ett monteringsprojekt under två månader. 2005 korsades hans och Lasse Rydbergs vägar på nytt i samband med en installation av ett affärssystem, och när Bert-Ola sedermera kände suget efter att driva något eget sammanföll det med att Lasse valde att gå i pension.
– Lasse sålde företaget till mig och jag fick den kompetenta personalstyrkan på köpet. I mångt och mycket har jag fortsatt på den väg som Lasse stakade ut, med fortsatt fokus på elinstallatörer och VVS-firmor. Det är där våra produkter och lösningar gör störst nytta, konstaterar Bert-Ola och tillägger att även större industrier samt grossister beställer från RELEK.

Hög tillgänglighet och snabba leveranser
RELEK Produktion innefattar ett stort lager som gör att man alltid kan stå för snabba leveranser. Kunskapsnivån är hög och man jobbar med stor tillgänglighet, inte minst via e-post och webb. Tack vare stora inköp kan man också hålla nere priserna.
– En annan konkurrensfördel är att vi kan förädla våra produkter och på så vis skräddarsy dem efter våra kunders önskemål och behov. I vårt sortiment har vi även ett antal udda produkter som inte går att finna hos många av våra konkurrenter. I den här branschen gäller det att vara bred och upprätthålla en hög servicenivå, konstaterar Bert-Ola Jönsson.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson