Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

EKN säkrar finansiering till världens största vindkraftpark till havs

Konceptbild av Dogger Bank vindkraftverk.

Brittiska Dogger Bank i Nordsjön förväntas bli världens största havsbaserade vindkraftspark. När parken är färdigbyggd kommer den kunna försörja 6 miljoner brittiska hushåll. EKN bidrar till projektet genom att ställa ut garantier för finansieringen av köp från de svenska leverantörerna Hitachi ABB Power Grids och NKT.

– Den här typen av exportaffärer är viktig att främja. Våra svenska exportörer Hitachi ABB Power Grids och NKT bidrar med välbeprövad spetsteknologi för att hantera utmaningar som det långa avståndet till land för med sig. Affären är också helt i linje med EKN:s ambition att vara en positiv kraft i klimatomställningsarbetet och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, säger Marie Aglert, Affärsområdeschef för Stora företag, EKN.

Tre delprojekt
Vindkraftsparken Dogger Bank byggs i Nordsjön, mer än 130 kilometer utanför Englands ostkust och projekteras av det brittiska energibolaget SSE Renewables och den norska energikoncernen Equinor. Dogger Bank består av tre delprojekt varav de två första (Dogger Bank A och B), som finansieringen avser, byggs parallellt.
De två projekten kommer ha en kapacitet på vardera 1,2 GW där de svenska leveranserna består av omriktarstationer för högspänd likström (HVDC) från Hitachi ABB Power Grids och sammanlagt drygt 800 kilometer högspänningskabel från NKT.

Unik högspänningslösning
Tillsammans innebär leveranserna en unik högspänningslösning som möjliggör elöverföring med låga förluster även från vindkraft långt ut till havs. General Electric levererar vindkraftverken. Den totala investeringskostnaden uppgår till cirka 6 miljarder GBP för de första två projekten.
Det första av de tre projekten beräknas tas i bruk under 2023 och hela vindkraftparken under 2026.

Källa: EKN