Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Effektivare produktion när elstörningar elimineras

Tjänsteman sitter vid dator med automationssystem av Kooma Engineering.

För dagens industrier är fungerande el- och automationssystem av yttersta vikt för en hållbar och lönsam verksamhet. I det avseendet kan ett företag som Kooma Engineering spela en viktig roll. Företaget lokaliserar och åtgärdar störningar via noggranna mätningar och analyser, vilket både effektiviserar och optimerar anläggningar.

När allt fler företag köper in miljövänlig el från solenergi och vindkraft, samt när apptillverkarna har snävare toleranser, blir ofta kvaliteten på elen sämre i form av störningar. Detta är, enligt Johan Grusmark, VD och ägare av Kooma Engineering AB, ett växande problem där Johan och hans medarbetare kan stå för betydelsefulla insatser. Företagets huvudfokus är att stabilisera elkvaliteten som i annat fall kan medföra problem i produktion och övrig verksamhet.
– Vi utför mätning, analyser, avancerad felsökning och utvärdering, bland annat genom reaktiveffektkompensering samt reducering av övertoner och magnetfält, genom att installera olika slags filter. Härigenom elimineras störningar, vilket både effektiviserar och optimerar anläggningar, förklarar Johan Grusmark.

Flera fördelar
Kooma Engineerings filter reducerar energiåtgången genom att med hjälp av kompensering eliminera störningarna. Därmed sjunker också det totala strömuttaget. Efter mätning och utvärdering hos kund kan Kooma rekommendera lämpliga lösningar.
– Vi kartlägger var störningarna finns och vilka produktionsenheter som kräver en jämn elförsörjning. Med våra lösningar försvinner problemen, vilket förhindrar stopp och onödigt produktionsbortfall, påpekar Johan.
Han påminner också om att Koomas lösningar medför ett överlag stabilare elnät på den aktuella arbetsplatsen, vilket i sin tur medför längre livslängd på maskiner och ökad produktion. Slitaget på maskinerna blir mindre, vilket också är en reell kostnadsbesparing.
Kooma arbetar uteslutande med högkvalitativa mätinstrument från Dranetz. I företaget finns kapacitet att mäta med sex instrument samtidigt, vilket gör att felsökningsarbetet blir både snabbt och effektivt.

Om bolaget
Johan Grusmark startade Kooma Engineering 2015 och har sedan dess blivit en aktiv partner hos många stora bolag, bland andra Getinge, Husqvarna och Stena Recycling. Utöver tjänster inom elkvalitet hjälper Kooma företag att anpassa sin utveckling av hela eller delar av produkter för att kunna uppfylla de globala elkrav som finns. De bygger även prototyper för sina kunder och säkrar då all elförsörjning i produkten.
Johan ser ljust på företagets framtid, han märker att efterfrågan på deras produkter ökar, och planerar att anställa en elingenjör redan nu i höst.

Research: Jonas Törnberg
Text: Örjan Persson